WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.2.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 22 kwietnia 2013r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej nN-0,4kV na terenie działek o Nr ewid. 542, 543, 486 i 575/3 położonych w miejscowości Przęsławice gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

 

1.    Postanowienie  znak: DOso-4082/21/13 z dnia 8.03.2013r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

2.    Postanowienie 471/P/NZW/13 znak: NZW/0222/155/2013 z dnia 12.03.2013r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (bez uwag).

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach    900 – 1500 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

                                                                      mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                         Wójt Gminy Brochów

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Przęsławice

 

Wywieszono dnia: 22.04.2013 r.

Zdjęto dnia:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wójt Gminy Brochów
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-22 13:29:49
  • Liczba odsłon: 241
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1833356]

przewiń do góry