/pliki/brochow/2020.12.23.uniewaznienie_zapytania.docx

******************************************************************************

/pliki/brochow/2020.12.23._informacja_z_otwarcia_ofert.docx

******************************************************************************

Brochów dnia 14.12.2020 r.

 

ZP.273.32.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

Wyposażenie pracowni przedmiotowych w

Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie II ”

realizowanego w ramach projektu pt. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

 

Zamawiający:

Gmina Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Tel. 22 100 25 99

Email: gmina@brochow.pl www.brochow.pl

NIP 837 169 27 23    REGON 015891220

Załączone pliki:
2020.12.14.zal._nr_1_do_umowy - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-14 11:34:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 11:55:03
2020.12.14._zalacznik_nr_2_-_szczegolowa_specyfikacja_techniczna - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-14 11:34:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 11:55:03
2020.12.14._zal_nr_1._lista_zakupow - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-14 11:34:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 11:55:03
2020.12.14_zapytanie_ofertowe - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-14 11:34:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 11:55:03
2020.12.14_zalacznik_nr_4_wzor_umowy - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-14 11:34:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 11:55:03
2020.12.14_zal_nr_3._formularz_ofertowy - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-14 11:34:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 11:55:03
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-14 11:31:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 11:55:03
 • Liczba odsłon: 173
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1877852]

przewiń do góry