Brochów, 30.09.2009 r.

 

 

 

ZEAS-3410/3/09

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego do  kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie i Gimnazjum w Lasocinie.

 

 

 

                        Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na   dostawę oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie i Gimnazjum w Lasocinie wpłynęło 5 ofert złożonych przez następujące firmy:

 

Oferta Nr 1:

Przedsiębiorstwo Handlowe   „PADER” sp. z o.o. ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa

cena oferty: 1,69 zł netto, 2,06 zł brutto za 1 litr oleju

Oferta Nr 2:

           Firma Handlowo-Usługowa „ROS-INSTAL” Jan Rosiak   Artur Rosiak Spółka Jawna,                             ul. Trojanowska 31, 96-500 Sochaczew

           cena oferty: 1,77 zł netto,   2,16 zł brutto za 1 litr oleju

Oferta Nr 3:

           Przedsiębiorstwo „TYMWOD”, ul. Gwardyjska 11, 96-500 Sochaczew

           cena oferty: 1,72 zł netto,   2,10 zł brutto za 1 litr oleju

Oferta Nr 4:

            „DA-MO” sp.j. Dałkowska-Modzelewski, ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

           cena oferty: 1,68 zł netto,   2,05 zł brutto za 1 litr oleju.

Oferta Nr 5:

            AUTO-WIS Sp. z o.o.   ul.Wyszogrodzka 141, 96-503 Sochaczew

            cena oferty: 1,79 zł netto, 2,18 zł brutto za 1 litr oleju.

 

 

Najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez „DA-MO” sp.j. Dałkowska-Modzelewski

99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e.

 

Cena wybranej oferty wynosi : 2,05 zł brutto za 1 litr dostarczanego oleju.

 

Informując o powyższym dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

         

ZP 3410/1 / l /09

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert i wzięcia udziału

  w przetargu w trybie zapytania o cenę

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125, 05 - 088 Brochów woj. mazowieckie

tel. (022) 725- 70-51 fax. (022) 725-70-51

 

ogłasza przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie i Publicznym Gimnazjum w Lasocinie w sezonie grzewczym 2009/2010.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm S do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Brochowie i Publicznym Gimnazjum w Lasocinie.

 

Przewidywana ilość zakupu oleju ok. 60.000 l w całym sezonie grzewczym dla wszystkich obiektów.

 

Oferty prosimy składać do dnia 29 września 2009 r. do godz. 12:00, pisemnie w zaklejonych kopertach w siedzibie zamawiającego pokój Nr 35.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamówienie powinno być realizowane w terminie:

od dnia 09.10.2009r. do 31.08.2010r.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust. 1 oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Brochów , dnia 14.09.2009r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-15 14:19:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 10:06:12
  • Liczba odsłon: 985
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630793]

przewiń do góry