WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.1.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 28 sierpnia 2012r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

·          budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia   na działkach nr ewid. 82, 83/1, 83/2, 258, 260/6   w miejscowości Śladów w gminie Brochów zostały wydane postanowienia:

1.     Postanowienie   znak: DOso-4082/39/12 z dnia 1.08.2012r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

2.     Postanowienie NR 1775/P/NZW/12 z dnia 13.08.2012r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (bez uwag).

           

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach     9 00 – 15 00 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

                                                                                             Wójt Gminy Brochów

                                                                                           mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                                                          (-)

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów                       

 

Wywieszono dnia: 28.08.2012 r.

Zdjęto dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-28 09:14:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-28 09:17:19
  • Liczba odsłon: 608
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613153]

przewiń do góry