Brochów, dnia 06.10.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania


dotyczy: przetargu ofertowego na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap II”

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap II”.


UZASADNIENIE

Dnia 02.10.2015 r. o godz. 11:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na w/w przedmiot zamówienia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta, a tym samym jest brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej.


 

Wójt Gminy Brochów
mgr inż. Piotr Szymański


--------------------------------------------------------------------
O G Ł O S Z E N I E
 

          Gmina Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów
tel. (022) 725-70-51, 725-70-03
fax.(022) 725-70-03 wew. 13

 
ogłasza przetarg ofertowy na :
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap II”

 
Termin realizacji zadania do dnia: 15.11.2015 r.

Termin składania ofert upływa dnia: 02.10.2015 r. , godz. 11:00
 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap II” należy złożyć w pokoju Nr 27 Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 02.10.2015 r. , godz. 11:15
w siedzibie Zamawiającego Sala konferencyjna pokój nr 15 parter

SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl

Kryteria oceny ofert:
Cena oferty – 100%

Termin płatności: do 30 dni
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Monika Błaszczyk – podinspektor ds. ochrony środowiska
Wójt Gminy Brochów
mgr inż. Piotr Szymański
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 25.10.2015r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-25 10:55:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-06 11:12:19
  • Liczba odsłon: 706
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630868]

przewiń do góry