Wójt Gminy Brochów

BP.6733.3.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 14 sierpnia 2013r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej   postępowania   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity   Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                        

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek   PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w dniu 14.08.2012r.   została   wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 237.2013   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowa stacji transformatorowej, linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia oraz linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek o Nr ewid. 40/4, 40/6, 40/7, 43, 44/2, 44/4, 45/3, 46, 52, 56 położonych w miejscowości Hilarów obręb 0011 Hilarów oraz na terenie działek o Nr ewid. 111/1, 111/2, 112/3, 112/4, 113, 114, 117, 123, 126 położonych w miejscowości Tułowice obręb: 0028 Tułowice gmina Brochów.

 

                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                           Andrzej Fijołek

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Tułowice, Hilarów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-14 09:00:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-14 09:00:58
  • Liczba odsłon: 753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629229]

przewiń do góry