Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Janów

Uchwała nr IX/52/2019 w sprawie mpzp dla terenów w miejscowości Janów.pdf
Załącznik nr 1 do uchwały.pdf
Załącznik nr 2 do uchwały.pdf
Załącznik nr 3 do uchwały.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

***

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Janów
uchwała w sprawie mpzp dla terenów w miejscowości Janów.pdf
załącznik nr 1 do uchwały (rysunek planu).pdf
prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

***

Wójt Gminy Brochów

ZAWIADAMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Janów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.03.2019 r. do 11.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie.
Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2019 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 08.04.2019 r. o godz. 10.00

Szczegółowe informacje podane są w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu

obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Janów.pdf
 
***
 
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp.pdf
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-18 16:03:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-23 11:20:59
  • Liczba odsłon: 1060
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612336]

przewiń do góry