2021-12-30_odstapienie_od_umowy.pdf

---------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

******

Informacja z otwarcia ofert

*****

2021-12-10 zmiana terminu

 

Brochów, dnia 03.12.2021 r.

ZP.273.16.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł.

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

Laboratoria przyszłości – Rozwój szkolnej infrastruktury w Gminie Brochów.

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”:

 

Część 1 –Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie

Część 2 - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie 

Część 3 - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie

 

 

Termin realizacji do 31.07.2022 r.

Termin płatności  do  7 dni

Uprawniona do kontaktów z oferentami:

Paulina Pieńczykowska

e-mail: p.pienczykowska@brochow.pl

tel.: 221 002 597   w godz.: 900 – 1600  pon.-pt.

 

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl zakładka Zapytania ofertowe.

                       

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: Oferta:Laboratoria przyszłości – Rozwój szkolnej infrastruktury w Gminie Brochów. Nie otwierać przed dniem 13.12.2021 r. godz. 11.15.

należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 1

Termin składania ofert upływa 13.12.2021 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:  Cena 60%

                                   Gwarancja 40%

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-03 15:11:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-30 16:07:02
  • Liczba odsłon: 489
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2731124]

przewiń do góry