BP.GG.7331/65/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 08 grudnia 2010r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )

                                                        z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-35 Warszawa

w dniu 08. 12. 2010 r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne 

decyzja Nr 670/2010 zmieniająca decyzję Nr 1/2006 z dnia 11.01.2006 r. o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego:

budowa obiektów Centrum Kształcenia Mistrzowskiego na terenie działek 270, 279/1, 278/1, 276/1, 275/1, 274/1, 273/1, 272/1, 268/1, 266/1, 80/1, 269/1, 267/1, 160/2, 161, 163, 164/4, 164/5 w miejscowości Brochów w gminie Brochów.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa Śladów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-08 11:22:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-08 11:22:21
  • Liczba odsłon: 750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630842]

przewiń do góry