WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 25.09.2012 r.

OŚ.6220.8.2012
OBWIESZCZENIE z dnia 25.09.2012 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wezwaniu do złożenia wyjaśnieńZgodnie z art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’


w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 września 2012 r. (data wpływu 24.09.2012 r.), znak: WOOŚ-II.4240.1044.2012.PK dotyczącym uzupełnienia inforamcji zawartych w przedłożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brochów pismem z dnia 25.09.2012 r. wezwał Pana Krzysztofa Mielniczuka – pełnomocnika inwestora tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie do złożenia wyjaśnień, w zakresie zawartym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Uprzejmie informuję, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                    mgr inż. Andrzej Fijołek


Otrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Inwestor.

 3. Sołtys wsi Łasice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 6. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 7. A/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-25 16:22:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 16:22:03
 • Liczba odsłon: 644
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626613]

przewiń do góry