BP.GG.7331/34/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 19 października 2010r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające strony  o postanowieniach w sprawie ustalenia    lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Śladów gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.        Postanowienie znak: MZDW.PP.7331/575-1405/10 z dnia 17.09.2010r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie (warunkowe)

2.        Postanowienie znak: DOso–4082/84/10z dnia 13.09.2010r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 900 – 1500 można zapoznać się i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa Śladów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-25 09:19:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-25 09:41:06
  • Liczba odsłon: 742
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630758]

przewiń do góry