BP.6733.2.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 15 maja 2013r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                       

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, która udzieliła pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Paczuskiemu, Pracownia projektowa ,,STACJA’’, 05-806 Komorów ul. Ireny 41, w dniu 15.05.2013r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne  Decyzja Nr 182.2013  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach  nr ewid. 542, 543, 486, 575/3,  w miejscowości Przęsławice w gminie Brochów.

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Przęsławice

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 15.05.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wójt Gminy Brochów
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-15 11:22:35
  • Liczba odsłon: 710
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612270]

przewiń do góry