Brochów, dnia 06.02. 2009 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

RE/INTEGRACJA OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY BROCHÓW                                            

PRZEZ GMINĘ/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W BROCHOWIE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie od 2008 roku zaczął realizować wieloletni projekt w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 2008 rok. W ramach przyznanych środków w 2008 roku objęliśmy wsparciem 10 osób.


W ramach projektu zostały objęte wsparciem osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do następujących grup:

osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy);

osób nieaktywnych zawodowo, z uwagi na opiekę nad dziećmi.

Zorganizowaliśmy następujące formy wsparcia dla w/w osób:

indywidualne i grupowe zajęcia   (z doradcą zawodowym i z psychologiem);

kursy/szkolenia zawodowe w wybranych przez uczestników projektu zawodach.

Dzięki ukończeniu pełnego cyklu zajęć każda osoba objęta pomocą w ramach projektu ukończyła wybrany kurs przygotowujący do wykonywania zawodu, nauczyła się samodzielnie pisać dokumenty w sprawie przyjęcia do pracy (życiorys, list motywacyjny) oraz samodzielnie poszukiwać pracy.

Na pytanie zamieszczone w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej „Czy chciał/a/by Pan/i wziąć ponownie udział w podobnym projekcie?” każda z 10 w/w osób odpowiedziała „TAK”.

To utwierdziło nas w przekonaniu że to był dobry pomysł.

Obecnie znów pracujemy nad złożeniem nowego wniosku o dofinansowanie naszego wieloletniego projektu   na rok 2009. Mamy nadzieję, że dzięki uzyskaniu dofinansowania w tym roku   obejmiemy szkoleniami grupę około 15 osób.                                                                                                                             

           I nformacja o szkoleniach ukończonych w 2008 roku przez uczestników projektu

Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym

na terenie gminy Brochów

realizowanego przez Gminę/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach realizacji wieloletniego projektu systemowego Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów zorganizowaliśmy szkolenia z zakresu aktywnej integracji zawodowej, edukacyjnej (obejmującej szkolenia zawodowe) i społecznej.

W ramach szkoleń zawodowych uczestnicy projektu ukończyli w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku następujące kursy:

- kurs   „sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej” – 3 osoby;

- kurs „opiekunka osób starszych i dzieci” – 3 osoby;

- kurs bukieciarz – florysta – 2 osoby;

- kurs „Obsługa zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG” – 2 osoby.

W ramach aktywizacji zawodowej i społecznej 10 uczestników projektu ukończyło kurs „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa” również w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-27 10:58:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-27 10:58:58
  • Liczba odsłon: 807
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630853]

przewiń do góry