Brochów, 14.10.2010 r.

 

OŚ.7624/1/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Wójt Gminy Brochów, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 14.10.2010 r., na wniosek firmy UNIWERSBUD S.A., 02 – 002  Warszawa, ul. Nowogrodzka 62b lok 2, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie: budynku produkcyjnego, trafostacji wnętrzowej, złącza kablowego, ogrodzenia terenu, utwardzenia dróg wewnętrznych, podziemnego zespołu podczyszczania ścieków technologicznych, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, podziemnego zbiornika na olej opałowy.

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, w Urzędzie Gminy Brochów pokój 27 (Tel. 22 725-70-03 wew. 24).

 

 Otrzymują:

1.            UNIWERSBUD S.A.,  02 – 002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62b lok 2.

2.         Strona

3.         Strona

4.         Strona

5.         Strona

6.         Strona

7.         Strona

8.         Sołtys wsi Brochów Kolonia i Malanowo z prośbą o powiadomienie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

9.         a/a

10.            Obwieszczenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.


decyzja_srodowiskowa_internet.docInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-14 14:47:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-14 14:47:20
  • Liczba odsłon: 698
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629350]

przewiń do góry