Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Plecewice
 
*****
 
WÓJT GMINY BROCHÓW  
 
ZAWIADAMIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Plecewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.04.2022 r. do 13.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie.
Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 10.05.2022 r. o godz. 10.00
 

Szczegółowe informacje podane są w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu

obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Plecewice

*****
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Plecewice
 
poprawiony projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów w miejscowości Plecewice.pdf
poprawiony załącznik nr 1 dp uchwały (rysunek planu).pdf
poprawiona prognoza oddziaływania na środowisko.pdf
 
*****
 
WÓJT GMINY BROCHÓW  
 
ZAWIADAMIA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Plecewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.05.2020 r. do 05.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie.
Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2020 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 27.05.2020 r. o godz. 10.00
 
Szczegółowe informacje podane są w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu
 
obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Plecewice.pdf
 
*****
 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi

w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Plecewice

protokół z dyskusji publicznej.pdf

 
*****
 
 
*****
 
WÓJT GMINY BROCHÓW  
 
ZAWIADAMIA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Plecewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.12.2019 r. do 13.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie.
Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2020 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 09.01.2020 r. o godz. 10.00
 
Szczegółowe informacje podane są w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu
 
 
*****
 
WÓJT GMINY BROCHÓW
 
ZAWIADAMIA
 
o podjęciu przez Radę Gminy Brochów Uchwały Nr X/68/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Plecewice.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko , która zostanie sporządzona do planu, w formie pisemnej do Wójta Gminy Brochów na adres:
 
Urząd Gminy Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów
 
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: m.blaszczyk@brochow.pl
 
w terminie do dnia 16 lipca 2019 r.
 
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Szczegółowe informacje podane są w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu
 
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania mpzp Plecewice.pdf
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp.pdf
załącznik graficzny do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-20 10:53:16
  • Liczba odsłon: 1303
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612217]

przewiń do góry