Brochów, dnia  01.09.2017r.

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.6.2017

 

 

 

 

 

 

 

O G  Ł O S Z E N I E

o wyborze oferty  w trybie przetargu  ofertowego  na

„ Wykonanie  przebudowy drogi gminnej wmiejscowości Janów dz.  nr  250/1”

 

 

Wójt Gminy  Brochów  działając  jako  zamawiający  w postępowaniu  przetargowym prowadzonym  w trybie przetargu ofertowego z wyłączeniem  procedur wynikających z (art.4 pkt 8)ustawy   - Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r. poz.  2164 z późn. zm.)    na     „Wykonanie  przebudowy drogi gminnej w  miejscowości  Janów dz. nr  250/1

zawiadamiam, że  w niniejszym postępowaniu wpłynęła1 oferta   firmy

 

DROG-BET  Marcin  Głuchowski

96-500   Sochaczew

ul. Gawłowska  179a

z ceną  oferowaną  brutto  116 637,21 zł

 

Oferta  firmy  DROG- BET  Marcin Głuchowski  została wybrana do realizacji, ponieważ spełnia wszystkie wymogi zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

                              Wójt  Gminy Brochów

                               Piotr Szymański

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Gmina Brochów ,  Brochów 125, 05-088  Brochów tel. (022)  725-70-51  725-70-03, fax.(022) 725-70-03 wew. 13 ogłasza przetarg ofertowy na :

 

W ykonanie    przebudowy drogi gminnej w miejscowości  Janów  dz. nr 250/1

 

Termin wykonania   zamówienia  do dnia   31.10.2017r.

 

 

Termin składania ofert upływa       25.08.2017r   o godz.    11:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości  Janów  dz. nr  250/1” należy złożyć w  pokoju Nr 35 – Sekretariacie  Urzędu Gminy Brochów

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu          25.08.2017r    o godz.    11:15

w siedzibie Zamawiającego   Sala konferencyjna  pokój  nr   15 parter

 
Siwz wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na  stronie internetowej
www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty                       - 100%

 

Termin płatności do 30 dni 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Magdalena  Cętkowska       -  kierownik referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych

Łukasz Kopka                     - inspektor ds. utrzymania dróg

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Brochów

                                                                                                           Piotr Szymański


11_08_2017_zapytanie_ofertowe__droga_w_janowie.doc

11_08_2017_janow_-_graficzne.pdf

11_08_2017_janow_-_opis_techniczny.pdf  

11_08_2017_janow_-_przedmiar.pdf

sst-janow_-_cmentarz.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-01 13:02:41
  • Liczba odsłon: 840
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612220]

przewiń do góry