Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brochów
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brochów
 
*****
 
WÓJT GMINY BROCHÓW  
 
ZAWIADAMIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.06.2022 r. do 14.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie.
Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 10.00
 

Szczegółowe informacje podane są w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu

obwieszczenie o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów

 
*****
 
WÓJT GMINY BROCHÓW
 
ZAWIADAMIA
 

o podjęciu przez Radę Gminy Brochów Uchwały Nr IX/51/2019 z dnia 31 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu.

Zakres zmiany Studium dotyczy obszaru gminy w granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie lub pocztą na adres:

 

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: m.blaszczyk@brochow.pl.

 

w terminie do dnia 25 października 2019 roku.

 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-22 08:20:18
  • Liczba odsłon: 1694
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623846]

przewiń do góry