Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
123 Przebudowa drogi gminnej Śladów- Nowa Wieś Śladów Łukasz Kopka 2020-10-21
122 Kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Łukasz Kopka 2020-09-25
110 2019-03-04 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2019-03-22
106 Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej z trawy syntetycznej Łukasz Kopka 2018-07-10
107 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brochowie 2018-07-09
105 "Budowa Targowiska wiejskiego "Mój rynek" na działce nr ewid. 315 w miejscowości Brochów, gmina Brochów III” w formule zaprojektuj i wybuduj Łukasz Kopka 2018-06-27
92 Remont mostu na kanale Kromnowskim droga gminna nr 380109W w miejscowości Nowa Wieś Śladów w km 3+261 Łukasz Kopka 2017-04-21
91 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów Łukasz Kopka 2017-04-07
89 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2016 r. Łukasz Kopka 2016-12-09
88 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice Łukasz Kopka 2016-09-15
84 Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie. Łukasz Kopka 2016-08-04
82 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Śladów - Śladów od km 0+000 do 1+018 o długości 1018 mb Łukasz Kopka 2016-05-24
81 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap III Błaszczyk Monika 2016-04-14
78 Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego - AUTOSAN H9-21 12.5T Łukasz Kopka 2015-10-05
67 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU STACJI KOLEI WĄSKOTOROWEJ W TUŁOWICACH GM. BROCHÓW Łukasz Kopka 2015-02-16
66 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, dz. ew. nr 30 i dz. ew. nr 8 o dł. 0,750 km, od km 0+000 do km 0+750 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, dz. ew. nr 87, o dł. 0,800 km, od km 0+000 do km 0+800 Łukasz Kopka 2014-11-20
65 Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno Łukasz Kopka 2014-10-03
64 Ogłoszenie o przetargu ofertowym na przebudowę boiska gminnego w Janowie gm. Brochów polegający na utwardzeniu terenu pod trybuny na boisku gminnym w Janowie gm. Brochów Łukasz Kopka 2014-08-29
62 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów Łukasz Kopka 2014-08-20
63 Ogłoszenie o przetargu ofertowym na Przebudowę boiska gminnego w Janowie gm. Brochów polegajacy na zakupie trybun wraz z montażem na biosku gminnym w Janowie gm. Brochów Łukasz Kopka 2014-08-18
60 Remont drogi Bieliny - Famułki Brochowskie w km 0+000 - 0+ 900 Łukasz Kopka 2014-05-14
58 Przebudowa drogi w Tułowicach od drogi wojewódzkiej nr 705 do budynku stacji PKP 0+000 - 0+ 096 Łukasz Kopka 2014-04-18
57 Przebudowa drogi gminnej nr 380135W w miejscowości Piaski Duchowne w km 0+000 - 0+425 Łukasz Kopka 2013-11-18
56 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec w gminie Brochów Łukasz Kopka 2013-10-14
55 UTWARDZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM STACJI KOLEI WĄSKOTOROWEJ W M. TUŁOWICE Łukasz Kopka 2013-08-05
54 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY BROCHÓW Łukasz Kopka 2013-07-30
53 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2013-06-13
51 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochów Łukasz Kopka 2013-05-22
49 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki 380107W, dł. 0,695 km, 0+000 km do 0+695 km Łukasz Kopka 2013-04-29
48 DOSTAWA PODWOZIA SAMOCHODU Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ POŻARNICZĄ DLA OSP BROCHÓW Łukasz Kopka 2013-01-14
46 Przebudowa drogi gminnej w m. Tułowice Łukasz Kopka 2012-11-07
45 Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno Łukasz Kopka 2012-08-14
44 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie Łukasz Kopka 2012-07-30
43 1.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śladów 380101W dł. 1400 mb 2.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śladów 380103W dł. 355 mb 3.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przęsławice 380108W dł. 450 mb Łukasz Kopka 2012-05-16
42 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380101W dł 1400 mb 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380103W dł 355 mb 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przesławice 380108W dł 450 mb Łukasz Kopka 2012-04-30
41 Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji kolei wąskotorowej w miejscowości Tułowice gmina Brochów Łukasz Kopka 2012-04-04
40 REMONT DROGI GMINNEJ W ŚLADOWIE I REMONT DROGI W KONARACH ŁĘG Łukasz Kopka 2011-12-13
39 Organizacja i przeprowadzenie 9-dniowego obozu językowego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie w ramach projektu pn Młodzi Odkrywcy Łukasz Kopka 2011-11-28
37 Przebudowa drogi gminnej Łasice - Przęsławice Łukasz Kopka 2011-08-23
36 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWA WIEŚ ŚLADÓW - PRZĘSŁAWICE Łukasz Kopka 2011-08-01
35 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śladowie Łukasz Kopka 2011-07-19
33 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Lasocinie Łukasz Kopka 2011-06-16
34 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śladowie Łukasz Kopka 2011-06-15
32 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brochowie Łukasz Kopka 2011-06-14
30 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją zadania w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-093/09 pt.: „MŁODZI ODKRYWCY” Łukasz Kopka 2011-02-28
31 ZAPYTANIE OFERTOWE POKL.09.01.02-14-093/09 pt.: „MŁODZI ODKRYWCY” Łukasz Kopka 2011-02-28
29 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZĘSŁAWICE Łukasz Kopka 2010-08-12
28 Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Wilcze Śladowskie, Śladów, Nowa Wieś Śladów Łukasz Kopka 2010-08-10
22 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WITKOWICE – BROCHÓW Realizowana w ramach projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów 200-setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina „Szlak Chopinowski Brochów-Sanniki” Łukasz Kopka 2010-03-17
23 PRZEBUDOWA DROGI HILARÓW – GÓRKI – NOWA WIEŚ ŚLADÓW Łukasz Kopka 2010-03-15
19 BUDOWA SKWERU CHOPINOWSKIEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM KULTURY W MIEJSCOWOŚCI BROCHÓW Łukasz Kopka 2009-10-22
21 Przebudowa drogi przez osiedle w Janowie Łukasz Kopka 2009-10-14
20 Wyposażenie i remont oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brochowie Łukasz Kopka 2009-09-29

[Liczba odsłon: 1831936]

przewiń do góry