Brochów, dn. 11.02.2016 r.

OŚ.271.4.2016

 

OGŁOSZENIE

o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego na

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brochów”

 

Wójt Gminy Brochów działając jako Zamawiający w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy) na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brochów” zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło 25 ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres oferenta

opracowanie PGN z ankietyzacją
cena brutto

liczba punktów

suma punktów

cena

doświadczenie

termin

1

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź

18 819,00 zł

37,78

4,00

6,00

47,78

2

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.
ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów

14 450,00 zł

49,20

4,00

6,00

59,20

3

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł
ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń

16 800,00 zł

42,32

4,00

2,00

48,32

4

WECHSLER Polska Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

14 391,00 zł

49,41

2,00

6,00

57,41

5

EFEKTYWNIEJ s.c.
ul. Okrężna 26, 53-008 Wrocław

11 068,77 zł

64,23

2,00

6,00

72,23

6

IGO Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 17 lok. 8,
31-302 Kraków

7 900,00 zł

90,00

4,00

6,00

100,00

7

Contract Consulting Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 30/2, 31-521 Kraków

18 450,00 zł

38,54

4,00

6,00

48,54

8

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa

14 999,85 zł

47,40

4,00

6,00

57,40

9

EkoEkspert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 19/57, 15-873 Białystok

15 990,00 zł

44,47

0,00

6,00

50,47

10

Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osiński, Zieliński Sp. j.
ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice

23 985,00 zł

29,64

4,00

6,00

39,64

11

WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska
ul. 1 Maja 1a, 87-704 Bądkowo

29 520,00 zł

24,09

4,00

0,00

28,09

12

Energoekspert Sp. z o.o.
ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice

43 665,00 zł

16,28

4,00

4,00

24,28

13

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EkoModel" Kościelny Marcin
ul. Duracza 10/7, 85-791 Bydgoszcz

26 986,20 zł

26,35

0,00

6,00

32,35

14

Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska
ul. Nowy Świat 10A/15, 60-583 Poznań

16 482,00 zł

43,14

4,00

6,00

53,14

15

EN PROJECT Andżelika Choczaj
ul. Parkowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice

9 594,00 zł

74,11

0,00

6,00

80,11

16

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o.
ul. Błękitna 12, 42-622 Świerklaniec

16 605,00 zł

42,82

2,00

4,00

48,82

17

Konsorcjum firm:
Grupa Biostat Sp. z o.o. ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice
i
ECO-SITE Sylwia Brzezicka-Tesarczyk
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik

13 200,00 zł

53,86

4,00

6,00

63,86

18

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz

18 819,00 zl

37,78

4,00

6,00

47,78

19

FPP Enviro Sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa

11 439,00 zł

62,16

2,00

6,00

70,16

20

PROKSEN Sp. z o.o.
ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń

16 974,00 zł

41,89

0,00

4,00

45,89

21

EU-CONSULT Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk

13 776,00 zł

51,61

0,00

6,00

57,61

22

EKOD Niska Emisja Marcin Cząstkiewicz
ul. Most Kopański 37, 07-430 Myszyniec

12 600,00 zł

56,43

4,00

6,00

66,43

23

EndoNature Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera S.C.
ul. Drzonków-Jastrzębia 4, 66-004 Zielona Góra

24 600,00 zł

28,90

4,00

6,00

38,90

24

Ekolog Sp. z o.o.
ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

11 070,00 zł

64,23

4,00

6,00

74,23

25

WGS84 Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 14 lok. 5, 05-822 Milanówek

24 969,00 zł

28,48

4,00

6,00

38,48

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 6.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Brochów

                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański-------------------------------------------------------------------------------------------------Brochów, dn. 09.02.2016 r.

OŚ.271.4.2016

 

INFORMACJA

o otwarciu ofert w trybie zapytania ofertowego na

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brochów”

 

Wójt Gminy Brochów działając jako Zamawiający w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy) na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brochów” zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło 25 ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres oferenta

opracowanie PGN z ankietyzacją
cena brutto1

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź

18 819,00 zł


2

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.
ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów

14 450,00 zł


3

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł
ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń

16 800,00 zł


4

WECHSLER Polska Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

14 391,00 zł


5

EFEKTYWNIEJ s.c.
ul. Okrężna 26, 53-008 Wrocław

11 068,77 zł


6

IGO Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 17 lok. 8, 31-302 Kraków

7 900,00 zł


7

Contract Consulting Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 30/2, 31-521 Kraków

18 450,00 zł


8

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa

14 999,85 zł


9

EkoEkspert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 19/57, 15-873 Białystok

15 990,00 zł


10

Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osiński, Zieliński Sp. j.
ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice

23 985,00 zł


11

WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska
ul. 1 Maja 1a, 87-704 Bądkowo

29 520,00 zł


12

Energoekspert Sp. z o.o.
ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice

43 665,00 zł


13

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EkoModel" Kościelny Marcin
ul. Duracza 10/7, 85-791 Bydgoszcz

26 986,20 zł


14

Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska
ul. Nowy Świat 10A/15, 60-583 Poznań

16 482,00 zł


15

EN PROJECT Andżelika Choczaj
ul. Parkowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice

9 594,00 zł


16

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o.
ul. Błękitna 12, 42-622 Świerklaniec

16 605,00 zł


17

Konsorcjum firm:
Grupa Biostat Sp. z o.o. ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice
i
ECO-SITE Sylwia Brzezicka-Tesarczyk
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik

13 200,00 zł


18

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz

18 819,00 zl


19

FPP Enviro Sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa

11 439,00 zł


20

PROKSEN Sp. z o.o.
ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń

16 974,00 zł


21

EU-CONSULT Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk

13 776,00 zł


22

EKOD Niska Emisja Marcin Cząstkiewicz
ul. Most Kopański 37, 07-430 Myszyniec

12 600,00 zł


23

EndoNature Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera S.C.
ul. Drzonków-Jastrzębia 4, 66-004 Zielona Góra

24 600,00 zł


24

Ekolog Sp. z o.o.
ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

11 070,00 zł


25

WGS84 Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 14 lok. 5, 05-822 Milanówek

24 969,00 zł


 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------       OŚ.271.4.2016

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088  Brochów

tel. (022) 725-70-03
fax.(022) 725-70-03 wew. 13

 

ogłasza zapytanie ofertowe na :

opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brochów”

 

Termin realizacji zadania do dnia:             30.09.2016 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia:              08.02.2016 r., godz. 11:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brochów” należy złożyć w pokoju Nr 27 Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:           08.02.2016 r., godz. 11:15

w siedzibie Zamawiającego               Sala konferencyjna     pokój nr 15     parter

 

SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

1)        cena brutto oferty                                    – 90 %

2)        termin wykonania                                    – 6 %

3)        posiadane doświadczenie                        – 4 %

 

Termin płatności: do 30 dni

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

            Monika Błaszczyk      – podinspektor ds. ochrony środowiska


os.271.4.2016_2016-01-28__siwz_-_pgn.docx


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 13:22:39
  • Liczba odsłon: 888
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626482]

przewiń do góry