Brochów, dnia 02.04.2014 r.

 

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

 

MIESZKAŃCY GMINY BROCHÓW

 

Wzorem lat ubiegłych Urząd Gminy Brochów organizuje zbiórkę odpadów:

 

1.  Meble, oraz inne odpady wielkogabarytowe

2.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory

3. chemikalia oraz zużyte opony (chemikalia w szczelnych pojemnikach)

4.  styropian w workach, odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót u starosty, zgromadzone i dostarczone w pojemnikach uniemożliwiających pylenie

 

            Termin zbiórki: 28-29 kwietnia 2014 roku w zależności od miejscowości - wykaz poniżej.

 

            Czas zbiórki - w godzinach 7-20

 

Miejsca zbiórki :

 

1.         28.04 Teren nowej strażnicy OSP w Brochowie - naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Brochowie

2.         28.04 Teren strażnicy OSP w Plecewicach

3.         28.04 Teren strażnicy OSP w Wólce Smolanej

4.         29.04 Teren strażnicy OSP w Śladowie

5.         29.04 Teren strażnicy OSP w Kromnowie.

6.         29.04 Teren strażnicy OSP w Przęsławicach.

7.         29.04 Teren strażnicy OSP w Miszorach.

8.         29.04 Sołtys wsi Tułowice Lucyna Dudkowska, Tułowice 60,

9.         28.04 Publiczne Gimnazjum w Lasocinie.

10.       28.04 Wiejski Dom Kultury w Konarach do którego jest dojazd drogą przy sklepie Państwa Pędowskich.

 

            Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie (nieodpłatnie) odpadów wyszczególnionych powyżej transportem do wybranego miejsca zbiórki. Przekazywane urządzenia powinny być kompletne, nie należy wymontowywać części, ani złomu.

            Jednocześnie przypominamy iż, użytkownik sprzętu AGD i RTV ma możliwość oddawania powyższego sprzętu w sklepach RTV i AGD.

            Zachęcamy więc wszystkich mieszkańców oraz podmioty gospodarcze, aby skorzystały z możliwości pozbycia się zepsutych i nieprzydatnych urządzeń.

            Prosimy o nie mieszanie odpadów różnych frakcji, stawiać na oddzielne miejsca.

            Ze względu na bezpłatne odbieranie powyższych odpadów prosi się o rozważne i racjonalne dostarczanie i składowanie odpadów w wyznaczonych terminach i miejscach. Nie maja one na celu być składowiskiem dla śmieci z wiosenno jesiennych porządków, ani odpadów budowlanych w znacznej ilości, które nie mieszczą się w lokalnej opłacie śmieciowej. Na tego typu akcje porządkowe, należy zamawiać odpłatnie, w własnym zakresie i do  tego przeznaczone kontenery (np. budowlane) z firm obsługujących teren naszej gminy w wywóz odpadów (wykaz firm na stronie internetowej, oraz w Urzędzie Gminy Brochów).

 

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                     mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Sołtysi sołectw gminy Brochów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.        A/a.

 

Wywieszono na:

1.         Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zarzycki Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-03 15:46:24
  • Liczba odsłon: 700
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623716]

przewiń do góry