WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 22.10.2012 r.

OŚ.6220.8.2012.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

96 – 500 Sochaczew

ul. Traugutta 18

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’


przesyłam w załączeniu uzupełnienie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji nadesłane przez pełnomocnika Inwestora (data wpływu 12.10.2012 r.).

Jednocześnie zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie podtrzymuje stanowisko wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 17.09.2012 r., znak: ZNS.712.2.20.2012.MO, stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.


Załączniki:

 1. Uzupełnienie na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zawarte w piśmie znak: WOOŚ-II.4240.1044.2012.PK).                                                                                                WÓJT

                                                                mgr inż. Andrzej Fijołek
Otrzymują:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

 2. A/a.


Do wiadomości:

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Inwestor.

 3. Sołtys wsi Łasice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie iformacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 6. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-22 17:08:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 17:08:17
 • Liczba odsłon: 614
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629287]

przewiń do góry