Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
111 „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach” Łukasz Kopka 2019-07-15
109 Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Śladów II Łukasz Kopka 2018-09-12
100 "Budowa Targowiska wiejskiego "Mój rynek" na działce nr ewid. 315 w miejscowości Brochów, gmina Brochów” w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-05-07
99 Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów Łukasz Kopka 2018-04-26
90 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów. Łukasz Kopka 2017-02-14
87 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice Łukasz Kopka 2016-08-29
86 Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tułowice Łukasz Kopka 2016-08-29
85 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Śladów Łukasz Kopka 2016-08-18
83 2016-06-14 Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie. Łukasz Kopka 2016-07-06
75 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2015-08-31
73 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2015-06-25
72 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2015-06-10
69 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej we wsi Przęsławice Łukasz Kopka 2015-04-23
59 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tułowice Łukasz Kopka 2014-04-30
52 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2013-05-29
50 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochów Łukasz Kopka 2013-05-06
47 Dostawa podwozia samochodu z przeznaczeniem pod zabudowę pożarniczą dla OSP Brochów Łukasz Kopka 2012-12-17
38 Organizacja i przeprowadzenie 9-dniowego obozu językowego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Fr. Chopina w Brochowie w ramach projektu pn. Młodzi Odkrywcy Łukasz Kopka 2011-11-17

[Liczba odsłon: 1831930]

przewiń do góry