SZANOWNI MIESZKAŃCY

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na wymianę pieca zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Brochów poprzez modernizację kotłowni”.

Gmina Brochów planuje w 2018 r. wystąpić w imieniu mieszkańców z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie do wymiany pieców.

 

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, a także zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

 

UWAGA!

1. Kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym.

2. Dofinansowanie nie obejmuje wymiany na kotły węglowe lub ekogroszek.

3. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo oraz zadań polegających na montażu kominków.

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł brutto na jednego beneficjenta ostatecznego.

 Przykład

1.      Mieszkaniec planuje zakup kotła i czujnika tlenku węgla za kwotę 5 000,00 zł brutto. Dofinansowanie wynosi do 75%, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł, czyli otrzyma on dofinansowanie w wysokości 75% x 5 000,00 zł = 3 500,00 zł.

2.      Mieszkaniec planuje zakup kotła i czujnika tlenku węgla za kwotę 10 000,00 zł brutto. Dofinansowanie wynosi do 75%, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł, czyli otrzyma on dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.

 

Koszty objęte dotacją (koszty kwalifikowane) obejmują wyłącznie:

  • koszt kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem
  • koszt czujnika tlenku węgla (czadu)

UWAGA!

Wszystkie pozostałe koszty związane z modernizacją, są kosztami niekwalifikowanymi i ponoszone są przez mieszkańca, czyli. m.in. demontaż starej instalacji źródła ciepła, wszelkiego rodzaju dokumentacja, roboty instalacyjne nowego kotła itp.

 

Zakup kotłów realizowany będzie przez Gminę Brochów na podstawie danych zawartych w deklaracji, po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz otrzymaniu dofinansowania. Gmina zastrzega sobie prawo do wyboru kotła innego producenta niż wskazanego w deklaracji. Parametry pieca pozostaną zgodnie ze złożoną deklaracją.

 

Aby wziąć udział w projekcie należy w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. złożyć w Urzędzie Gminy Brochów wypełnioną deklarację. Deklaracja dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce Ochrona Środowiska/Modernizacja kotłowni oraz w pokoju nr 27 w siedzibie urzędu. Wszystkie deklaracje złożone po ww. terminie będą stanowiły listę rezerwową.


UWAGA!

W miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona ani zarejestrowania działalność gospodarcza. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą indywidualnie ubiegać się o dofinansowanie w tym zakresie.

 

Szczegółowe informacje można zyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, pokój 27 lub pod nr tel. 0-22 725 70 03 wew. 216


deklaracja.docx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-16 12:34:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-16 12:34:02
  • Liczba odsłon: 905
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630879]

przewiń do góry