Zarządzenie  Nr 63.2016

                                                   Wójta Gminy Brochów

                                                   z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

            Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 ze zm.) dotyczącego szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,   z a r z ą d z a m:

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Brochów projektu uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brochów przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. 1. Konsultacje rozpoczną się w dniu 20 grudnia 2016 r. i będą trwały do dnia 27 grudnia 2016 r.

        2. Konsultacje będą polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego projektu.

§ 3.1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brochów przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (link poniżej) oraz w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 35.

        2. Ewentualne uwagi i opinie należy zgłaszać w formie pisemnej (zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia) w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów  (pokój 36)  w dniach 20.12.2016 r. – 27.12.2016 r. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:     gminabr.szkoly@hot.pl

§ 4. Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Brochów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                    Wójt  Gminy  Brochów

                                                                                     Piotr  Szymański zalacznik-do-zarzadzenia_-_63.2016_formularz_konsultacji.docx


uchwala_nr.docx
zalacznik_nr_3_przedszkola.doc
zalacznik_nr_2_przedszkola.doc
zalacznik_nr_1_przedszkola.doc
uzasadnienie_do_uchwaly_.docxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-20 14:14:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 14:14:45
  • Liczba odsłon: 707
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613109]

przewiń do góry