Brochów, dnia   11.08. 2010 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie promuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji projektu

„Re/integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie od 2008 roku realizuje wieloletni projekt systemowy w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tym roku również został złożony wniosek o dofinansowanie w/w projektu.

Dzięki temu, w ramach przyznanych środków, obejmujemy wsparciem 15 osób w wieku aktywności zawodowej, w tym 7 kobiet i 8 mężczyzn.

Zorganizowaliśmy dla nich indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem i z doradcą zawodowym   (między innymi na temat samodzielnego poszukiwania pracy, pisania listów motywacyjnych, życiorysów), poradnictwo obywatelskie oraz kursy w zawodach wybranych przez uczestników projektu, a także spotkania i wycieczkę integracyjną do Warszawy.

W tym roku nowymi zagadnieniami omawianymi podczas zajęć z psychologiem były m.in. zagadnienia „Stereotypowe postrzeganie przez społeczeństwo ról kobiet i mężczyzn” oraz „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn”. Omówienie tych zagadnień już przyniosło pierwsze efekty. Otóż wszystkie kobiety, które wcześniej deklarowały swój udział w kursie „Profesjonalne sprzątanie pomieszczeń” zrezygnowały z tego kursu i poprosiły o zapewnienie im możliwości ukończenia kursu „Pracownik magazynowy”, mając świadomość, że kurs „Pracownik magazynowy” obejmuje m.in. naukę przewożenia towarów na wózkach magazynowych oraz naukę składowania i komputerowego fakturowania towarów. Prośby wszystkich kobiet zostały przychylnie rozpatrzone. Teraz w bazie dydaktycznej Ośrodka Kształcenia Zawodowego nr 9 w Pruszkowie, pod czujnym okiem instruktorów,   pilnie uczą się jeździć na wózkach i przewozić towary.   Chętnie uczestniczą w zajęciach pozostałe kobiety i mężczyźni ponieważ wiedzą, że po ukończeniu pełnego cyklu zajęć będą mogli łatwiej znaleźć dobrze płatną pracę.  

                                                                                                                             Koordynator Projektu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 
Zdjęcia z realizacji projektu :

„Re/integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów”

 
obraz_009.jpg
obraz_017.jpg
obraz_029.jpg
obraz_035.jpg
obraz_036.jpg
obraz_046.jpg
obraz_118.jpg
obraz_150.jpg
p8050004.jpg
p8050007.jpg
p8050014.jpg
p8060023.jpg
p8060028.jpg
 
OPIS ZDJĘĆ
 

Numery: „Obrazy”: 9, 17,29,35, 36,46 – zdjęcia z zajęć

Numery: „Obrazy”: 118, 150 (jedna z sal Zamku Królewskiego) – zdjęcia z wycieczki

Numery: „P”: 8050004,   8050007, 8050014, 8050023, 8050028,– kobiety na zajęciach praktycznych w bazie dydaktycznej w Pruszkowie.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-18 10:05:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 10:12:23
  • Liczba odsłon: 791
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612187]

przewiń do góry