BP.6733.5.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 5 marca 2012r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )

                                                      

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin pełnomocnictwo: firma Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, Warszawa ul. Łagowska 3 m 71  

w dniu 5.03.2012r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne 

Decyzja Nr 41.2012  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia  w miejscowości Kromnów   w gminie Brochów

 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Kromnów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzedu Gminy Brochów i na stronie BIP dnia 5.03.2012r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-05 15:11:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 15:11:02
  • Liczba odsłon: 688
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626603]

przewiń do góry