Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONYCH   DO  SPRZEDAŻY

Stosownie do art. 35 ust 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r.(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 2102, poz.651 z późn. zm.)

 

1.            oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości   

            - KW Nr  PL10/00026114/4   - działka nr 147/7 i nr 147/9

 

3.         opis nieruchomości : Tułowice

nieruchomości położona jest w północno - zachodniej części wsi Brochów, przy drodze wojewódzkiej Sochaczew – Śladów. Od drogi tej, do działek prowadzi gminna droga o gruncie rodzimym. Działki położone są na terenie płaskim z wystawą południe - północ. Graniczą: od wschodu z drogą wojewódzką i działką o charakterze mieszkalnym, od północy – z działkami zabudowanymi o charakterze składowo - usługowej,                    od zachodu z działkami zabudowanymi o funkcji mieszkalnej a od południa z działkami niezabudowanymi będącymi w stanie odłogowania. W bliskim sąsiedztwie przedmiotowej części nieruchomości znajdują się zabudowania mieszkalne oraz zrekonstruowany dworek z parkiem, rzeka Bzura oraz Kampinoski Park Narodowy.

4.            przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania : nieruchomość gruntowa niezabudowana położona:

·           w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej (utwardzonej asfaltem);

·           w strefie bez żadnego zagrożenia ekologicznego;

·           w dość bliskim sąsiedztwie rzeki Bzury i dużego kompleksu leśnego – Puszczy Kampinoskiej;

oraz możliwość uzbrojenia z blisko położonych przyłączy (wodociąg, kanalizacja i energia elektryczna).

Kształt i wzajemne usytuowanie działek stanowiących przedmiotową nieruchomość powodują, że mogą być one zagospodarowane jako jeden zwarty kompleks. Walory te, predysponują tą nieruchomość do zakwalifikowania na cele zgodne ustaleniami miejscowego „Studium”.

5.         termin zagospodarowania  nieruchomości : możliwy po przeniesieniu własności.

6.         cena nieruchomości:  247.600,00 zł

            (wg. operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcy majątkowego)

7.         forma nabycia : własność

8.            informacja  o przeznaczeniu do  sprzedaży: Uchwała Nr XXI/114/2000 Rady Gminy Brochów z dnia  28 grudnia  2000 roku

9.         termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podstawie art.  34 ust.1 pkt1 i pkt2 : do 7 stycznia 2011r.

            Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.

            od 24 listopada 2010r. do  16 grudnia 2010r.

 

           

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-24 12:13:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-24 12:13:16
  • Liczba odsłon: 766
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613159]

przewiń do góry