W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie art.28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o ponownym wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie, dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Bagno Całowanie PLH140001, Bagno Całowanie PLB140011, Puszcza Kozienicka PLH140035, Ostoja Kozienicka PLB140013, Puszcza Biała PLB140007 oraz Dolina Środkowej Wisły PLB140004, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dolina Pilicy PLB140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, dla których projekty zarządzeń sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.

 

obwieszczenie_25_11_2013_1.pdf

obwieszczenie_25_11_2013_2.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-26 08:25:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-26 08:25:08
  • Liczba odsłon: 782
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623821]

przewiń do góry