Brochów 09.03.2010r

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
GŁ. KSIĘGOWEGO W ZEAS

 

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została Wybrana Pani Tamara Kowalska zamieszkała Brochów 7

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pani Tamara Kowalska ma 5 letni staż pracy, dobrą znajomość zasad księgowości budżetowej, przygotowanie zawodowe i wykształcenie zgodne z wymogami.

 

 

Wójt Gminy Brochów

(-)

Andrzej Fijołek

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

URZAD GMINY BROCHÓW OGŁASZA
  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Stanowisko głównego księgowego
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Brochowie

 

 

1. Określenie stanowiska - główny księgowy. 2. Wymiar zatrudnienia - pełny etat

 

3. Wymagania niezbędne:

-          obywatelstwo polskie,

-          wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,

-          minimum 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości, - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

4. Wymagania pożądane:

-          doświadczenie zawodowe w księgowości, preferowane w księgowości budżetowej, dobra obsługa komputera w zakresie MS Office-(Word, Excel), programu finansowo księgowego, programu Płatnik, elektroniczna obsługa sprawozdawczości statystycznej,

-          znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach samorządowych,

-          znajomość regulacji prawnych z zakresu :finansów publicznych, rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, dyscypliny finansów publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej,

-          znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i przepisów podatkowych, umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

 

5. Podstawowy zakres obowiązków:

-          odpowiedzialność za działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w zakresie finansowo-księgowym,

-          prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu oraz szkół Gminy Brochów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-          prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, dokumentacji płacowej i ubezpieczeniowej,

-          opracowywanie planów finansowych szkół i Zespołu,

 

6. Wymagane dokumenty:

-          życiorys (CV)

-          list motywacyjny

-          dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

-          kwestionariusz osobowy

-          inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w terminie do dnia 08.03.2010r .” Aplikacje, które wpływają do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BIP Gminy Brochów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,   CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 08.03.2010r. godz.15:00

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-23 09:50:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-10 09:08:37
  • Liczba odsłon: 908
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630744]

przewiń do góry