BP.GG.7331/45/10

 

                                      

                            O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 12 sierpnia 2010 r.

            Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania  w sprawie  wydania    decyzji   o    ustaleniu    lokalizacji     inwestycji   celu    publicznego.

 

 

          Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (jednolity tekst –Dz.U. z 2000r Nr.98,poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. Nr 80,poz.717 z późń. zm.)  

 

                                                z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.06.2010 r.  zostało wszczęte  na  żądanie  PGE Dystrybucja Warszawa

Teren Sp. z o.o.  04-470 Warszawa ul. Marsa 95  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego polegającego na:    

 

- budowie linii kablowej YAKXS 4 x 120 niskiego napięcia  o długości  L = około 150mb,

na  gruntach wsi  Andrzejów  – na  dz. nr 34 i 27/6.

 

           W związku z powyższym  zawiadamia się strony ,że akta sprawy  znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój 25 ( tel.022. 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 14 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z aktami,  składać ewentualne  wyjaśnienia , wnioski i dokumenty w sprawie.

 

 

                                                                          Wójt Gminy Brochów

                                                                              Andrzej Fijołek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-24 09:12:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-24 09:12:10
  • Liczba odsłon: 782
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630816]

przewiń do góry