XIV SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia                         29 grudnia 2015r.

Od                                         10.00

Do                                         14.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy BrochówUCHWAŁA NR XIII/100/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie

29-12-2015_uchwala_xiv-100-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XIII/99/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie

29-12-2015_uchwala_xiv-99-201500010001.pdf


UCHWAŁA NR XIII/98/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie

29-12-2015_uchwala_xiv-98-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XIII/97/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie

29-12-2015_uchwala_xiv-97-20150002.pdf

UCHWAŁA NR XIII/96/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie

29-12-2015_uchwala_xiv-96-20150001.pdf

UCHWAŁA NR XIII/94/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie

29-12-2015_uchwala_xiv-94-20150001.pdf

XIII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia                         04 grudnia 2015r.

Od                                         10.00

Do                                         14.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy BrochówUCHWAŁA NR XIII/92/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brochów
2015-12-04_uchwala_xiii-92-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XIII/91/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów
2015-12-04_uchwala_xiii-91-20150001.pdfUCHWAŁA NR XIII/90/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów
2015-12-04_uchwala_xiii-90-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XIII/89/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Brochów
2015-12-04_uchwala_xiii-89-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XIII/88/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015-12-04_uchwala_xiii-88-2015.pdf.pdf


UCHWAŁA NR XIII/87/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015-12-04_uchwala_xiii-87-2015.pdf.pdf


UCHWAŁA NR XIII/86/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015-12-04_uchwala_xiii-86-2015.pdf


UCHWAŁA NR XIII/85/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2015-12-04_uchwala_xiii-85-2015.pdf.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
XII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia                         13 listopada 2015r.

Od                                         10.00

Do                                         13.00

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

2015-11-13_protokol_sesja_xii.pdf

2015-11-13_lista_obecnosci_sesja_xii.pdfUCHWAŁA NR XII/84/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi
2015-11-13_uchwala_xii-84-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XII/83/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2015-11-13_uchwala_xii-83-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XII/82/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 13 listopada 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów
2015-11-13_uchwala_xii-82-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XII/81/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 13 listopada 2015 r.
w zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów
2015-11-13_uchwala_xii-81-20150001.pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia                         30 października 2015r.

Od                                         9.00

Do                                         12.45

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów
UCHWAŁA NR XI/80/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na 2015 rok
2015-10-30_uchwala_xi-80-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XI/79/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2015-10-30_uchwala_xi-79-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XI/78/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2015-10-30_uchwala_xi-78-20150001.pdf


UCHWAŁA NR XI/77/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku
2015-10-30_uchwala_xi-77-20150001.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia                         30 września 2015r.

Od                                         9.00

Do                                         12.45

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

protokol_x_sesja_30_wrzesnia_2015r..pdf
UCHWAŁA NR X/76/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2015-09-30_uchwala_x-76-20150001.pdf


UCHWAŁA NR X/74/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  2015-09-30_uchwala_x-74-20150001.pdf

UCHWAŁA NR X/73/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 września 2015 r.
uchylająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie
2015-09-30_uchwala_x-73-20150001.pdf


UCHWAŁA NR X/72/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Brochowie
2015-09-30_uchwala_x-72-20150001.pdf


UCHWAŁA NR X/71/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie
2015-09-30_uchwala_x-71-20150001.pdf


UCHWAŁA NR X/70/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
2015-09-30_uchwala_x-70-20150001.pdf


UCHWAŁA NR X/69/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie woli przystąpienia do porozumienia międzygminnego (...)
2015-09-30_uchwala_x-69-20150001.pdf


UCHWAŁA NR X/68/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów miejscowości Plecewice gmina Brochów
2015-09-30_uchwala_x-68-20150001.pdf  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX SESJA RADY GMINY BROCHÓW


Dzień odbycia                         4 września 2015r.

Od                                         9.00

Do                                         12.45

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

lista_obecnosci_sesja_ix_04-09-20150001.pdf
protokol_sesja_ix-2015_04-09-20150001.pdf


 

UCHWAŁA NR IX/67/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Brochowie
uchwala_ix-67-2015_z_dnia_4_wrzesnia_20150001.pdf


UCHWAŁA NR IX/66/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...)
uchwala_ix-66-2015_z_dnia_4_wrzesnia_20150001.pdf


UCHWAŁA NR IX/65/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (...)
uchwala_ix-65-2015_z_dnia_4_wrzesnia_20150001.pdf


UCHWAŁA NR IX/64/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie
 


UCHWAŁA NR IX/63/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 4 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
uchwala_ix-63-2015_z_dnia_4_wrzesnia_20150001.pdf


UCHWAŁA NR IX/62/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia na nabycuie nieruchomości
uchwala_ix-62-2015_z_dnia_4_wrzesnia_20150001.pdf  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII SESJA RADY GMINY BROCHÓW


Dzień odbycia                         24 lipca 2015r.

Od                                         9.00

Do                                         12.45

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy BrochówUCHWAŁA NR VIII/60/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                                                                 UCHWAŁA NR VIII/59/2015

                                                                   RADY GMINY BROCHÓW

                                                                     z dnia 24 lipca 2015 r.

                                             w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości

                                                      i porządku na terenie Gminy Brochów

uchwala_nr_viii-59-2015.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------

VII SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia                         19 czerwca 2015r.

Od                                         9.00

Do                                         12.45

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

lista_obecnosci_19_czerwca_2015_sesja_vii0001.pdf

protokol_sesja_vii_19-06-20150001.pdf
UCHWAŁA NR VII/58/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie
2015-06-19_uchwala_vii-58-20150001.pdf


UCHWAŁA NR VII/57/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie
2015-06-19_uchwala_vii-57-20150001.pdf


UCHWAŁA NR VII/56/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie
2015-06-19_uchwala_vii-56-20150001.pdf


UCHWAŁA NR VII/55/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie
2015-06-19_uchwala_vii-55-20150001.pdf


UCHWAŁA NR VII/54/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie
2015-06-19_uchwala_vii-54-20150002.pdf


UCHWAŁA NR VII/53/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie
2015-06-19_uchwala_vii-53-20150001.pdf


UCHWAŁA NR VII/52/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie
2015-06-19_uchwala_vii-52-20150001.pdf


UCHWAŁA NR VII/51/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie
2015-06-19_uchwala_vii-51-20150001.pdf


UCHWAŁA NR VII/50/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie
2015-06-19_uchwala_vii-50-20150001.pdf


UCHWAŁA NR VII/49/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie
2015-06-19_uchwala_vii-49-20150001.pdf------------------------------------------------------------------------------------------------
VI SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia                         08 maja 2015r.

Od                                         9.00

Do                                         12.45

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

UCHWAŁA Nr VI/48/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości

2015-05-08_uchwala_vi-48-20150001.pdfUCHWAŁA Nr VI/47/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie uzupełnienie składów stałych Komisji Rady Gminy Brochów

2015-05-08_uchwala_vi-47-20150001.pdf


UCHWAŁA Nr VI/46/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie wyboru członka Rady Społecznej ZOZw Sochaczewie

2015-05-08_uchwala_vi-46-20150001.pdf


UCHWAŁA Nr VI/45/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

2015-05-08_uchwala_vi-45-20150001.pdf


UCHWAŁA Nr VI/44/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2015-05-08_uchwala_vi-44-20150001.pdf


UCHWAŁA Nr VI/43/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2015-05-08_uchwala_vi-43-20150001.pdfUCHWAŁA Nr VI/42/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 8 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brochów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

2015-05-08_uchwala_vi-42-20150001.pdf---------------------------------------------------------------------------------------------
V SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia                         13 marca 2015r.

Od                                         9.00

Do                                         12.45

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy BrochówUCHWAŁA Nr V/39/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie rezygnacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania "Między Wisłą a Kampinosem"

2015-03-13_uchwala_v-39-2015.pdf


UCHWAŁA Nr V/38/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

  2015-03-13_uchwala_v-38-2015.pdf


UCHWAŁA Nr V/37/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...)

  2015-03-13_uchwala_v-37-2015.pdf


UCHWAŁA Nr V/36/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości

2015-03-13_uchwala_v-36-2015.pdfUCHWAŁA Nr V/35/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów

w miejscowościach Lasocin, Olszowiec, i Wólka Smolana

  2015-03-13_uchwala_v-35-2015.pdf


UCHWAŁA Nr V/34/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli lub oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych (...)

2015-03-13_uchwala_v-34-2015.pdfUCHWAŁA Nr V/33/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego

  2015-03-13_uchwala_v-33-2015.pdf


UCHWAŁA Nr V/32/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie Zmiany budżetu Gminy Brochów na 2015r.

  2015-03-13_uchwala_v-32-2015.pdf----------------------------------------------------------------------------------
IV SESJA RADY GMINY BROCHÓW

Dzień odbycia                         30 stycznia 2015r.

Od                                         10.00

Do                                         12.45

Miejsce                                  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brochów

2015-01-30_lista_obecnosci_sesja_iv.pdf
2015-01-30_protokol_sesja_iv.pdf


UCHWAŁA Nr IV/31/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia Planów Stałych Pracy Komisji Rady gminy Brochów na 2015r.

2015-01-30_uchwala_iv-31-2015_plan_komisji_stalych.pdfUCHWAŁA Nr IV/30/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Brochów na 2015r.

2015-01-30_uchwala_iv-30-2015_plan_komisji_rewizyjnej.pdfUCHWAŁA Nr IV/29/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zarządzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Brochów

2015-01-30_uchwala_iv-29-2015_wybory_soltysow.pdf


UCHWAŁA Nr IV/28/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie planu pracy Sesji Rady Gminy na 2015r.

2015-01-30_uchwala_iv-28-2015_plan_pracy_sesji0001.pdfUCHWAŁA Nr IV/27/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru przedstawicieli do Związku Międzygminnego "Kampinos"

2015-01-30_uchwala_iv-27-2015_w_sprawie.pdfUCHWAŁA Nr IV/25/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie pożyczki

2015.01.30_uchwala_nr_iv.25.2015_pozyczka.pdfUCHWAŁA Nr IV/24/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

2015.01.30_uchwala_iv.24.2015_zmieniajaca_ucwale_budzetowa.pdf
2015.01.30_nr_1_do_uchwaly_nr_iv.24.2015_zmiany_w_planie_dochodow_budzetowych_na_2015_r..pdf
2015.01.30_zal._nr_2__do_uch._iv.24.2015__wydatki.pdf
2015.01.30_zal._nr_3__do_uchwaly_iv.24.2015_przychody_i_rozchody.pdf
2015.01.30_zal._nr_4_do_uch._iv.24.2015__zm.budzet._z___wyd._inwest.pdfUCHWAŁA Nr IV/23/2015

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy

2015.01.30_uchwala_nr_iv.23.2015_w_sprawie_zmiany_wieoletniej_prognozy.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-25 12:03:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 13:29:39
  • Liczba odsłon: 1750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613021]

przewiń do góry