/pliki/brochow/02.12.2020_r-_uniewaznienie.pdf
 
****************************************************************
 
 
2020.11.10_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz._1_matematyka.pdf
 
2020.11.10_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz._2_sprzet_tik.pdf
 
****************************************
 
informacja_z_otwarcia_ofert._zp.273.17.2020.pdf
 
****************************************
 
2020.10.27.odpowiedz_nr_5_bip.pdf
 
2020.10.27.odpowiedz_nr_4_bip.pdf
 
 
 
****************************************
 
2020.10.23.__zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
 
****************************************
2020.10.22._odpowiedz_na_zapytanie_nr_1_.pdf
 
2020.10.22.odpowiedz_na_zapytanie_nr_2_.pdf
 
2020.10.22.odpowiedz_na_zapytanie_nr_3.pdf
 
****************************************
 
 

 Brochów dnia 16.10.2020 r.

 

 

 

GMINA BROCHÓW

ZP.273.17.2020

 

(znak sprawy)

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

 

„Wyposażenie pracowni przedmiotowych w

Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie II ”

realizowanego w ramach projektu pt. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

 

 

2020.10.16._zapytanie_ofertowe.doc

2020.10.16._zal._nr_1_do_umowy.docx

2020.10.16._zalacznik_nr_5_-_wzor_umowy.doc

2020.10.16._zal_nr_4._oswiadczenie_o_braku_konfliktow_interesow.docx

2020.10.16._zal_nr_3._formularz_ofertowy.doc

2020.10.16._zalacznik_nr_2_-_szczegolowa_specyfikacja_techniczna.docx

2020.10.16._zal_nr_1._lista_zakupow.docx

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-16 14:56:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-02 15:18:16
  • Liczba odsłon: 817
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613111]

przewiń do góry