Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Brochów na temat  nagrywania obrad sesji Rady Gminy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.       Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brochów z siedzibą w Brochów 125,
05-088 Brochów.

 

2.       Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  ochrona.danych@brochow.pl lub pisemnie na adres: w Brochów 125, 05-088 Brochów

3.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4.       Obrady Rady Gminy są transmitowane on-line na stronie youtube/Gmina Brochów.

5.       Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 

6.       Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)       żądania usunięcia danych, gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

·         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·         osoby te kwestionują prawidłowość danych

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

·         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

7.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.       Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-04 03:28:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-04 03:28:26
  • Liczba odsłon: 704
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629338]

przewiń do góry