Brochów, dn. 09.02.2015 r.

 

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Brochów

 

 

            Wójt Gminy Brochów informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brochów.

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego, w ramach którego Gmina Brochów będzie mogła ubiegać się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

            W związku z powyższym, Gmina Brochów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest. Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania, szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  W 2015 roku do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby azbestowe już zdemontowane. W związku z tym w pierwszej kolejności prosimy o zgłaszanie się osób, u których na posesjach zalegają wyroby azbestowe (np. płyty eternitowe).

   Informujemy, że dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Gminę Brochów dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   Należy podkreślić, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.

            Wniosek wraz z załącznikami (druki będą dostępne w Urzędzie Gminy Brochów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów) należy składać do 18 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów.

   Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.

            Informacje można uzyskać w pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy Brochów lub pod nr tel.
(22) 725-70-03 wewnętrzny 24.


2015-02-09_zarz_8_zalacznik_nr_1.doc

2015-02-09_zarz_8_zalacznik_nr_2.doc

2015-02-09_zarz_8_zalacznik_nr_3.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-09 15:23:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 16:01:27
  • Liczba odsłon: 932
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630939]

przewiń do góry