informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_25_06_2018.pdf

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_czesci_zapytania_ofertowego_25_06_2018.pdf
2018-06-12_informacja_z_otwarcia_ofert.pdfZP.GN.273.4.2018

O G Ł O S Z E N I E

O zapytaniu ofertowym  na  opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej     

  przebudowy  drogi  wojewódzkiej nr  705 w zakresie :

- budowy  odwodnienia  na  odcinku  od km 9 + 200 do km 10 + 900  dł.  1,7 km w m.  

  Konary, na  terenie  gminy Brochów  powiat sochaczewski, województwo mazowieckie

- budowy chodnika  na odcinku od km 9+ 255 do km 9+ 468 dł. 0, 213 km w m.  Malanowo ,

  Konary na  terenie  gminy Brochów  powiat sochaczewski, województwo mazowieckie

 

Gmina Brochów,  Brochów 125, 05-088  Brochów tel. (022)  725-70-51  725-70-03, fax.(022) 725-70-03 wew. 213 ogłasza zapytanie ofertowe na :

opracowanie dokumentacji   projektowo – kosztorysowej  przebudowy  drogi  wojewódzkiej nr  705 w zakresie :

- budowy  odwodnienia  na  odcinku  od km 9 + 200 do km 10 + 900  dł.  1,7 km w m.  

  Konary, na  terenie  gminy Brochów  powiat sochaczewski, województwo mazowieckie

- budowy chodnika  na odcinku od km 9+ 255 do km 9+ 468 dł. 0, 213 km w m.  Malanowo ,

  Konary na  terenie  gminy Brochów  powiat sochaczewski, województwo mazowieckie

 

Termin wykonania   zamówienia  :

- Wykonanie  koncepcji  do dnia   30.08.2018r.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do  dnia  31.03.2019r.

 

Termin składania ofert upływa :      08.06.2018r   o godz.    11:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną opracowanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej przebudowy  drogi  wojewódzkiej nr  705 w zakresie :

- budowy  odwodnienia  na  odcinku  od km 9 + 200 do km 10 + 900  dł.  1,7 km w m.  

  Konary, na  terenie  gminy Brochów  powiat sochaczewski, województwo mazowieckie

- budowy chodnika  na odcinku od km 9+ 255 do km 9+ 468 dł. 0, 213 km w m.  Malanowo ,

  Konary na  terenie  gminy Brochów  powiat sochaczewski, województwo mazowieckie

 

należy złożyć w  pokoju Nr 35 – Sekretariacie  Urzędu Gminy Brochów

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu         08.06.2018r   o godz.    11:15

w siedzibie Zamawiającego   Sala konferencyjna  pokój  nr   15 parter

 
SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na  stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty                       - 100%

Termin płatności do 30 dni 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Brochów

                                                                                                           Piotr Szymański

 

                                                                                                       

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia      30.05.2018r. 2018-05-30_zapytanie_ofertowe_dokumentacja.docxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Rojek
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 15:12:15
  • Liczba odsłon: 855
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626462]

przewiń do góry