DRUKI DO POBRANIA

 

DRUKI DO POBRANIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU

AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_urzad_gminy_brochow_2022_r.pdf

zestawienie_faktur_vat.docx

oswiadczenie_dzierzawcy.docx

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_w_rolbictwie_lub_rybolowstwie_inna_niz_pomoc_de_minimis.doc

informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_przez_urzad_gminy_brochow.doc

oswiadczenie_do_wniosku.docx

 

USUWANIE AZBESTU

wniosek o pomoc w usunięciu wyrobów zawierających azbest

załącznik nr 1 do wniosku

załącznik nr 2 do wniosku

 

Szacownie szkód (Susza)

zalacznik_nr_1_do_regulaminu_-_wniosek_o_oszacowanie_szkod.doc

wniosek_o_oszacowanie_szkod_.docx

 

 

Budownictwo, planowanie przestrzenne

wniosek o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego

oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania od decyzji

wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

wniosek o  wypis, wyrys, zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / o rewitalizacji

wniosek o ustalenie numeru porządkowego

wniosek o potwierdzenie nadania numeru porządkowego

 

Gospodarka nieruchomościami

wniosek o podział nieruchomości poprzedzony wydaniem postanowienia

wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

 

 

  Zajęcie pasa drogowego

wniosek_na_lokalizacje_zjazdu.doc

wniosek_o_wydanie_zewolenia_na_lokalizacje_w_pasie_drogowym_infrastruktury_tech_niezwiazanej_z_potrzebami_zarzadzania_drogami.doc

 

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_zajecie_pasa_drogowego.doc

 

 

  Ochrona środowiska / rolnictwo

wniosek_o_oszacowanie_szkod_w_uprawach_rolnych_wywolanych_kleska_zywiolowa.doc

  2020-zgloszenie_-_usuwanie_drzew.docx
wniosek_o_wydanie_zezwolenia_w_zakresie_ochrony_przed_bezdomnymi_zwierzetami.doc

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_w_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_....doc

wniosek_o_oszacowanie_szkod.doc

 

wniosek_o_ponowne_wykorzystywanie_informacji_publicznej.jpg
 
wniosek_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.docx  

wniosek o zwrot podatku akczowego zawartego w cenie oleju napędowego_.pdf

 

 

USC / Ewidencja Ludności / Dowody Osobiste

KLAUZULA INFORMACYJNA DOWODY OSOBISTE

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DO/W/1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY DO/F/2

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO EL/ZC/1

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO EL-ZPS-1

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO EL/WPS/2

 

DEKLARACJE PODATKOWE

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2017R.

inform._w_spr._podatku_od_nier2017.doc

deklaracja_na_podatek_lesny_.docx

deklaracja_na_podatek_rolny_.docx

deklaracja_na_podatek_od_nier.docx


Deklaracje podatkowe - nowe wzory do 31 grudnia 2016 roku
 

informacja__w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci_rolnego_lesnego.doc

deklaracja_na_podatek_od_nier.doc  

deklaracja_na_podatek_rolny_.doc  

deklaracja_na_podatek_lesny_.doc

 

Druki do pobrania dla osób ubiegających się o zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_urzad_gminy_brochow_2022_r.pdf

zestawienie_faktur_vat.docx

oswiadczenie_dzierzawcy.docx

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_w_rolbictwie_lub_rybolowstwie_inna_niz_pomoc_de_minimis.doc

informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_przez_urzad_gminy_brochow.doc

oswiadczenie_do_wniosku.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Jakubowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-04 12:10:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-16 11:44:15
  • Liczba odsłon: 9176
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629373]

przewiń do góry