**************************************

Gmina Brochów                                                                      Brochów, dnia 24.02.2020 r.

Brochów 125

05-088 Brochów

 

…………………………..

(pieczęć zamawiającego)

ZP.273.1.2020

(znak sprawy)

Unieważnienie

części zapytania ofertowego dotyczącej zakupu dostawki ½ koła (pozycja 7 w formularzu ofertowym)  z dnia 04 lutego 2020 r.

na wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

„Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie”

Gmina Brochów informuje o unieważnieniu części zapytania ofertowego dotyczącej zakupu dostawki ½ koła (pozycja 7 w formularzu ofertowym) z dnia 04.02.2020 r. na wykonanie zamówienia w ramach zadania pod nazwą: Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie”

UZASADNIENIE

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale XV „Pozostałe postanowienia i informacje” punkt 15.3 ww. zapytania ofertowego, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

 

 

                                                                                               

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

 
*************************************

Gmina Brochów                                                                                Brochów, 17.02.2020 r.

Brochów 125

05-088 Brochów

 

ZP.273.1.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy Z A P Y T A N I A   O F E R T O W E G O  dotyczącego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „ Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie”

Zamawiający – Gmina Brochów przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.

 

A.    Otwarcie ofert

Otwarcia ofert w dniu 13.02.2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego dokonała Komisja do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro, powołana przez Wójta Gminy Brochów w dniu 12.02.2020 r. Decyzją Nr 31.2020 znak: ZP.273.1.2020

 

1.       W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęło 16 ofert

 

2.       Dokonano otwarcia złożonych ofert.

 

B.     Zestawienie ofert

Do upły Do upływu terminu składania ofert złożono ofertę:

1)         Oferta złożona na zakup krzeseł bankietowych:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

 6 045,00

100,00

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

46 213,56

 13,08

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 7 440,00

 81,25

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

 6 673,51

 90,58

5

TORO

Joanna Jasnosz

 6 634,62

 91,11

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

 8 464,86

 71,41

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

 6 405,84

 94,37

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 7 206,57

 83,88

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

 6 863,40

 88,08

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

 6 148,23

 98,32

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

 7 337,30

 82,39

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

 6 863,40

 88,08

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

 6 789,00

 89,04

14

„Domus”

Wanda Grodecka

 7 207,50

 83,87

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

-----

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

16 554,00

 36,52

 

 

2)        Oferta złożona na zakup krzeseł kuchennych:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

  260,00

100,00

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

  988,92

 26,29

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

  520,00

 50,00

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

  516,60

 50,33

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

  275,52

 94,37

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

  477,24

 54,48

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

  388,68

 66,89

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

  442,80

 58,72

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

  793,36

 32,77

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

  371,11

 70,06

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

  295,20

 88,08

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

  360,00

 72,22

14

„Domus”

Wanda Grodecka

  288,00

 90,28

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

-----

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

  792,00

 32,83

 

 

3)       Oferta złożona na zakup stołów:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

 4 095,00

100,00

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

15 830,10 

 25,87

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 5 650,00

 72,48

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

 7 409,45

 55,27

5

TORO

Joanna Jasnosz

 8 290,20

 49,40

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

 7 195,50

 56,91

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

 8 025,75

 51,02

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 7 784,67

 

 52,60

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

 6 715,80 

 60,98

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

 6 839,04

 59,88

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

 7 995,77

 51,21

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

 6 273,00

 65,28

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

 5 760,00

 71,09

14

„Domus”

Wanda Grodecka

 5 005,00

 81,82

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

-----

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

 9 451,00

 43,33

 

4)       Oferta złożona na zakup biurek:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

 7 524,00

100,00

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

37 884,00

 19,86

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 13 500,00

 55,73

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

 

5

TORO

Joanna Jasnosz

17 379,90

 43,29

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

11 734,20

 64,12

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

11 911,32

 63,17

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

12 664,08

 59,41

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

11 955,60 

 62,93

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

11 664,00

 64,51

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

27 358,31

 27,50

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

11 070,00

 67,97

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

 8 100,00

 92,89

14

„Domus”

Wanda Grodecka

17 100,00

 44,00

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

-----

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

  8 172,00

  

 92,07

 

5)        Oferta złożona na zakup biurek z szafkami:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

 1 500,00

 65,33

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

10 086,00

  9,72

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 1 500,00

 65,33

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

 3 444,00

 28,46

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

 2 017,20

 48,58

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

 3 945,84

 24,84

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 2 204,16

 44,46

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

 1 623,60

 60,36

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

 1 512,00

 64,81

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

 4 818,09

 20,34

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

 2 214,00

 44,26

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

 1 700,00

 57,65

14

„Domus”

Wanda Grodecka

 2 700,00

 36,30

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

-----

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

  980,00

100,00

 

6)        Oferta złożona na zakup dostawek ¼ koła:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

   800,00

 76,88

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

 2 416,95

 25,45

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 1 480,00

 41,55

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

 1 660,5

 37,04

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

 2 275,50

 27,03

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

 1 174,65

 52,36

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 1 357,92

 45,29

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

   615,00

100,00

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

   949,55

 64,77

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

 2 081,34

 29,55

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

 1 031,40

 59,63

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

   700,00

 87,86

14

„Domus”

Wanda Grodecka

 1 156,00

 53,20

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

-----

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

   970,00

 63,40

 

7)       Oferta złożona na zakup dostawkek ½ koła:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

 1 180,00

 50,03

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

 1 992,60

 29,63

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 1 830,00

 32,26

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

 2 017,20

 29,27

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

 2 804,40

 21,05

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

 1 451,40

 40,68

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 1 548,57

 

 38,13

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

   590,40

100,00

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

 1 032,52

 57,18

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

 2 196,43

 26,88

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

   738,00

 

 80,00

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

 1 000,00

 59,04

14

„Domus”

Wanda Grodecka

 1 359,00

 43,44

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

-----

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

  908,00

 65,02

 

 

8)        Oferta złożona na zakup szaf dużych:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

 6 096,00

100,00

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

15 803,04

 38,57

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 9 520,00

 64,03

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

11 808,00

 51,63

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

12 792,00

 47,65

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

16 728,00

 36,44

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 9 249,60

 65,91

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

18 892,80 

 32,27

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

 6 792,00

 89,75

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

15 577,84

 39,13

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

 7 872,00

 77,44

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

 7 040,00

 86,59

14

„Domus”

Wanda Grodecka

12 800,00 

 47,63

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

-----

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

 7 504,00

 81,24

 

9)        Oferta złożona na zakup szaf metalowych:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

20 550,00

 70,83

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

32 742,60

 44,45

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

21 800,00

 66,76

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

19 489,35

 74,68

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

20 295,00

 71,72

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

33 982,44

  

 42,83

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

14 554,59

100,00

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

19 335,60 

 75,27

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

27 495,16

 52,94

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

22 395,28

 64,99

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

16 051,50

 90,67

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

15 634,00 

 93,10

14

„Domus”

Wanda Grodecka

21 265,00

 68,44

15

UMSTAHL sp. z o.o.

15 341,18 

 94,87

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

21 318,00 

 68,27

 

1 0)    Oferta złożona na zakup stolików:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

 1 956,00

100,00

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

 6 642,00

 29,45

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 3 840,00

 50,94

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

 3 610,05

 54,18

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

 4 538,70

 43,10

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

 4 138,95

 47,26

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 3 697,38

 

 52,90

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

 3 719,52

 52,59

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

 3 342,60

 58,52

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

 3 356,15

 58,28

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

 1 968,00

 

 99,39

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

 2 210,00

 88,51

14

„Domus”

Wanda Grodecka

 3 200,00

 61,13

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

 

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

 2 907,00

 67,29

 

 

1 1)   Oferta złożona na zakup tablic korkowych:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

   600,00

100,00

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

 2 583,00 

 23,23

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

   900,00

 66,67

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

 1 180,80

 50,81

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

 1 254,60

 47,82

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

 1 040,58

 57,66

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 1 077,48

 55,69

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

 1 107,00 

 54,20

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

 1 350,00

 44,44

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

 1 689,70

 35,51

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

 1 476,00

 40,65

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

  600,00

100,00

14

„Domus”

Wanda Grodecka

-----

-----

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

-----

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

 2 430,00

 24,69

 

 

1 2)    Oferta złożona na zakup foteli obrotowych:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

 4 140,00

100,00

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

 9 055,26

 45,72

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 7 272,00

 56,93

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

 7 749,00

 53,43

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

 4 649,40

 89,04

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

 7 394,76

 55,99

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 6 265,62

 

 66,07

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

 7 527,60  

 55,00

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

 5 950,08

 69,58

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

 8 459,69

 48,94

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

 5 535,00

 74,80

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

 4 680,00

 88,46

14

„Domus”

Wanda Grodecka

 4 320,00

 95,83

15

UMSTAHL sp. z o.o.

26 240,99

 15,78

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

 4 662,00

 88,80

 

1 3)    Oferta złożona na zakup małych szaf:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

 2 952,00

 85,37

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

 8 988,84

 28,03

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 4 440,00

 56,76

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

 3 985,20

 63,23

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

 6 051,60

 41,64

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

 5 446,44

 46,27

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 3 586,68

 70,26

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

 7 970,40 

 31,62

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

 3 528,00

 71,43

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

 8 012,57

 31,45

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

 3 689,50

 68,30

 

13

Cezas-glob

Spółka z o.o.

 2 950,00

 85,42

14

„Domus”

Wanda Grodecka

 3 840,00

 65,63

15

UMSTAHL sp. z o.o.

-----

-----

16

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EDMUND

Spółka z o.o.

 2 520,00

100,00

 

14 )    Oferta złożona na zakup szafek kartotekowych:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty

brutto PLN

Punktacja

1

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.

 3 450,00

 62,68

2

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

 3 653,10

 59,19

3

SOL – MEB Ewelina Przybyś

 2 595,00

 83,33

4

MEXTRA GROUP

SPÓŁKA CYWILNA

-----

-----

5

TORO

Joanna Jasnosz

2 878,20

 75,13

6

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

 3 025,80

 71,46

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

PHU „BMS” sp. j.

Z. Bielecki

 5 767,47

 37,49

8

POZMEBEL Mateusz Gawroński spółka jawna

 2 162,34

100,00

9

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

 2 546,10

 84,93

10

Davo Meble

Dariusz Galiński

 2 642,97

 81,81

11

Intellitech

Grzegorz Jankowski

 3 674,19

 58,85

12

Lobby-meble s.c.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik

 2 398,50

 90,15

 

13

Cezas-glob

Spółka z o