Brochów, dnia 07.10.2021 r.

ZP.273.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO  dotyczącego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn.: „Organizacja stołówki i miejsc spożywania posiłków w publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie”. Realizowany w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2020” na lata 2019-2023.

 1. Najkorzystniejsza oferta: dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, mając na względzie kryterium wyboru ofert określone w zapytaniu ofertowym (cena - 100%), w prowadzonym postępowaniu Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
 • w części 1 – dostawa i montaż wyposażenia:

Swisspol Ltd Sp. z o. o., Ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław

 • w części 2 – remont:

PHU CYMUŚ Rafał Janicki, Śladów 41A, 05-088 Brochów

 1. Uzasadnienie wyboru: oferty zgodnie z treścią zapytania ofertowego, najkorzystniejsze pod względem wskazanego kryterium.
 2. Złożone oferty: Gmina Brochów informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

 

W części 1:

L.p.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko Wykonawcy oraz siedziba albo miejsce zamieszkania Adres wykonawcy

Punktacja przyznana oferentom

1.

Swisspol Ltd Sp. z o. o.

Ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław

 

100 pkt

2.

GASTROTEKA Anna Wirkus

Ul. 3 Maja 17/L1, 84-200 Wejherowo

 

99 pkt

3.

MORE BLUE Sp. z o.o.          

Stanisława Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

 

76 pkt

 

W części 2:

L.p.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko Wykonawcy oraz siedziba albo miejsce zamieszkania Adres wykonawcy

Punktacja przyznana oferentom

1.

PHU CYMUŚ Rafał Janicki

Śladów 41A, 05-088 Brochów

 

100 pkt

 

WÓJT GMINY BROCHÓW

         Piotr Szymański

 

 

********************************************************************************************

Brochów, dnia 06.10.2021 r.

 

ZP.273.12.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Organizacja stołówki i miejsc spożywania posiłków w publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie”.

Realizowany w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2020” na lata 2019-2023.

Zamawiający – Gmina Brochów przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert:

 

Otwarcia ofert w dniu 06.10.2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego dokonała Komisja do badania i oceny, wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł, powołana przez Wójta Gminy Brochów Decyzją Nr 448.2021 z dnia 06 października 2021 r..

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty.

Dokonano otwarcia złożonych ofert.

 

Zestawienie ofert:

Część 1 – dostawa i montaż wyposażenia

GASTROTEKA Anna Wirkus

Ul. 3 Maja 17/L1, 84-200 Wejherowo

Łączna cena brutto: 73 460,46 zł

Swisspol Ltd Sp. z o. o.

Ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław

Łączna cena brutto: 72 892,90 zł

MORE BLUE Sp. z o.o.

Stanisława Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Łączna cena brutto: 96 000,00 zł

 

Część 2 – remont

PHU CYMUŚ Rafał Janicki

Śladów 41A, 05-088 Brochów

Łączna cena brutto: 40 590,00 zł  

 

WÓJT GMINY BROCHÓW

            Piotr Szymański

***********************************************************************************************************

2021-10-05 informacja ZP.273.12.2021

2021-10-01 informacja

Brochów, dnia 28.09.2021 r.

ZP.273.12.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł.

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

„Organizacja stołówki i miejsc spożywania posiłków w publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie”.

Realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2020” na lata 2019-2023.

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe na:

Część 1 – dostawa i montaż wyposażenia

Przedmiotem części 1 zapytania ofertowego jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie.

Część 2 – remont

Przedmiotem części 2 zapytania ofertowego jest wykonanie prac remontowych w kuchni i stołówce w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie.

 

Termin realizacji części 1 - do  30.11.2021 r.

Termin realizacji części 2 – do 16.11.2021 r.

Termin płatności  do  30 dni

Uprawniona do kontaktów z oferentami:

Paulina Pieńczykowska

e-mail: p.pienczykowska@brochow.pl

tel.: 221 002 597   w godz.: 900 – 1600  pon.-pt.

 

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl zakładka Zapytania ofertowe.

                       

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: Oferta „Organizacja stołówki i miejsc spożywania posiłków w publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie”. Nie otwierać przed dniem 06.10.2021 r. godz. 11.15.

należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 1

Termin składania ofert upływa 06.10.2021 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:  Cena 100%

 

                                                                                            Wójt Gminy Brochów

                                                                                                Piotr Szymański

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-28 16:28:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-07 15:10:41
 • Liczba odsłon: 542
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2731196]

przewiń do góry