2019-10-21_uniewaznienie.pdf


*****************************************************************

Brochów, dnia 09.10.2019 r.

 

ZP.GN.273.9.2019

(znak sprawy)

 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

„Aktywna tablica

w Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz

w Szkole Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Śladowie”

realizowanego w ramach dotacji celowej (Część 85/14 - Rezerwa celowa poz. 26) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica"

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

 

Zamawiający:

Gmina  Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Tel. 22 725-70-03 fax. 22725-70-03 wew. 13

Email: gmina@brochow.pl www.brochow.pl

NIP 837 169 27 23     REGON 015891220


09_10_2019_siwz.pdf

09_10_2019_zal_nr_1_lista_zakupow-szczegolowa_specyfikacja_zamowienia.docx

09_10_2019_zal_nr_2_specyfikacja_techniczna.docx

09_10_2019_zal_nr_3_formularz_oferty.doc

09_10_2019_zal_nr_4_oswiadczenie_o_braku_konfliktu_interesow.docx

09_10_2019_zal_nr_5_wzor_umowy.doc 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-09 14:27:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-21 12:47:00
  • Liczba odsłon: 767
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623738]

przewiń do góry