Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych    i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

      KOMUNIKAT  DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY TERMINÓW WDRAŻANIA REFORMY USTROJU SZKOLNEGO

 

W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwie ustawy wdrażające od                    1 września 2017 roku reformę ustroju szkolnego:

1)      Ustawa z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59)

2)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku poz. 60).

W związku z powyższym podaję do wiadomości informacje o zadaniach Gminy Brochów  i  terminach ich realizacji,  wynikających z w/w ustaw:

 1. Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.brochow.bip.org.pl).
 2. Projekt uchwały zostanie przekazany do Mazowieckiego Kuratora Oświaty          i oświatowych związków zawodowych.
 3. Kurator Oświaty i związki zawodowe opiniują w/w uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
 4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  Rada Gminy Brochów     w terminie do 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 5. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych         i do klas I szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 roku.
 6. Do dnia 15 kwietnia 2017 roku zostaną również podane kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-01 14:02:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-01 14:02:12
 • Liczba odsłon: 750
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630768]

przewiń do góry