BP.GG.7331/68/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 12 stycznia 2011r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego 15kV i niskiego 0,4kV napięcia, wnętrzowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN 15kV i nN 0,4kV na gruntach   wsi MALANOWO gmina Brochów działki Nr ewid: 37,38,39,191,303

zostały wydane postanowienia:

1.          Postanowienie znak: DOso-4082/109/10 z dnia 21.12.2010 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

2.          Postanowienie znak: MZDW.PP.7331/705-1833/10 z dnia 30.12.2010 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie (z warunkiem uzupełnienia treści decyzji o wymóg uzyskania zgody zarządcy drogi wojewódzkiej na lokalizację urządzenia w pasie drogowym w trybie art. 39 ustawy o drogach publicznych) .

 

                Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach

  9 00 – 15 00 można zapoznać się i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectw:  Malanowo                                 

Wywieszono dnia: 12.01.2011r.

Zdjęto dnia:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-12 08:21:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-12 09:32:59
  • Liczba odsłon: 680
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612315]

przewiń do góry