-----------------------------2005--------------------------


Tytuł

Zarządzenie Nr 59/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2006 rok

Data uchwalenia

2006-02-06

Obowiązuje od

2006-02-06

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

Zarządzenie 59/2005 (103,68 kB)
zarzadzenie_59_2005.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 57/2005 w sprawie przyjęcia do realizacji układu wykonawczego budżetu gminy Brochów na 2005 rok

Data uchwalenia

2005-12-28

Obowiązuje od

2005-12-28

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

Zarządzenie 57/2005 (54,56 kB)
zarzadzenie_57_2005.pdf

Tytuł

Zarządzenie Nr 56/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2005 rok

Data uchwalenia

2005-11-29

Obowiązuje od

2005-11-29

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

Zarządzenie 56/2005 (279,30 kB)
zarzadzenie_56_2005.pdf

Tytuł

Zarządzenie Nr 54/2005 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Data uchwalenia

2005-10-20

Obowiązuje od

2005-10-20

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 


Treść dokumentu i jego załączniki

54/2005 (210,35 kB)
54_2005.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 53/2005 w sprawie zmian w planie kont

Data uchwalenia

2005-09-28

Obowiązuje od

2005-09-28

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie


Tytuł

Zarządzenie Nr 52/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Brochów na 2005 r.

Data uchwalenia

2005-09-27

Obowiązuje od

2005-09-27

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie


Tytuł

Zarządzenie Nr 50/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Data uchwalenia

2005-09-16

Obowiązuje od

2005-09-16

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 


Treść dokumentu i jego załączniki

50/2005 (329,01 kB)
50_2005.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 51/2005 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji "Modernizacja drogi gminnej Brochów-Malanowo-Konary"

Data uchwalenia

2005-08-31

Obowiązuje od

2005-08-31

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Tytuł

Zarządzenie Nr 49/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Data uchwalenia

2005-08-30

Obowiązuje od

2005-08-30

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

49/2005 (283,16 kB)
49_2005.pdf

Tytuł

Zarządzenie Nr 48/2005 w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Brochów informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Data uchwalenia

2005-08-16

Obowiązuje od

2005-08-16

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

48/2005 (217,33 kB)
48_2005.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 46/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brochów na 2005 r.

Data uchwalenia

2005-05-19

Obowiązuje od

2005-05-19

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

3

 Treść dokumentu i jego załączniki

46/2005 (288,38 kB)
46_2005.pdf  

Załącznik 1 (348,28 kB)
46_2005_zal_1.pdf  

Załącznik 2 (254,06 kB)
46_2005_zal_2.pdf  


Tytuł

Zarządzenie Nr 47/2005 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

Data uchwalenia

2005-05-19

Obowiązuje od

2005-05-19

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

5

 Treść dokumentu i jego załączniki

47/2005 (1756,42 kB)
47_2005.pdf

Tytuł

Zarządzenie Nr 44/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2005 rok

Data uchwalenia

2005-03-31

Obowiązuje od

2005-03-31

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

treść (37,50 kB)
44_2005.doc  

uzasadnienie (63,50 kB)
uzasadn_44.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Data uchwalenia

2005-03-31

Obowiązuje od

2005-03-31

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 


Treść dokumentu i jego załączniki

45/2005 (367,03 kB)
45_2005.pdf

Tytuł

Zarządzenie Nr 43/2005 w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Data uchwalenia

2005-03-17

Obowiązuje od

2005-03-17

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 


Treść dokumentu i jego załączniki

Sprawozdanie (222,50 kB)
Sprawozdanie.doc  

treść (89,00 kB)
43_2005.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy w Gminnej Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

Data uchwalenia

2005-03-07

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 


Treść dokumentu i jego załączniki

treść zarządzenia (29,50 kB)
42_2005.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 41/2005 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Data uchwalenia

2005-02-16

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 

Treść dokumentu i jego załączniki

Zarządzenie Nr 41/2005 (60,02 kB)
41_2004.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 40/2005 w sprawie opracowania projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli za 2005 rok

Data uchwalenia

2005-01-12

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1


Tytuł

Zarządzenie Nr 39/2005 w sprawie przyjęcia do realizacji układu wykonawczego budżetu gminy Brochów na 2005 rok

Data uchwalenia

2005-01-12

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 


Treść dokumentu i jego załączniki

Treść zarządzenia (37,00 kB)
39_2004.doc
 


Treść dokumentu i jego załączniki

Treść (82,87 kB)
40_2004.pdf

Tytuł

Zarządzenie Nr 38/2004 w sprawie powołania Komisji odbiorów częściowych oraz końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji "Budowa sieci kanlaizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami domowymi w miejscowości Plecewice, Konary" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD

Data uchwalenia

2004-12-22

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 


Treść dokumentu i jego załączniki

Zarządzenie Nr 38 (87,40 kB)
38_2004.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 37/2004 wprowadzenia zmian w wydatkach do budżetu gminy Brochów na 2004r.

Data uchwalenia

2004-12-15

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

Zalącznik Nr 2 (95,99 kB)
37_2004_2.pdf  

Załącznik Nr 1 (240,35 kB)
37_2004_1.pdf  

Zarządzenie Nr 37 (79,50 kB)
37_2004.doc  

Tytuł

Zarządzenie Nr 36/2004 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia ine\wentaryzacji majatku trwałego gminy Brochów w 2004r.

Data uchwalenia

2004-12-03

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

Treść (317,95 kB)
36_2004.jpg


Tytuł

Zarządzenie Nr 34/2004 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Brochów

Data uchwalenia

2004-11-15

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

6

 


Treść dokumentu i jego załączniki

Zarządzenie Nr 34 (158,50 kB)
34_2004.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 35/2004 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2005 rok

Data uchwalenia

2004-11-15

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

Treść zarządzenia (36,50 kB)
35_2004.doc  

Zalącznik Nr 1b (22,50 kB)
Zal_1b.doc  

Zalącznik Nr 1d (30,50 kB)
Zal_1d.doc  

Załącznik Nr 1 (64,00 kB)
zal_1.doc  

Załącznik Nr 1a (33,50 kB)
Zal_1a.doc  

Załącznik Nr 1c (23,00 kB)
Zal_1c.doc  

Załącznik Nr 2 (165,50 kB)
zal_2.doc  

Załącznik Nr 2a (34,50 kB)
Zal_2a.doc  

Załącznik Nr 2b (14,50 kB)
Zal_2b.doc  

Załącznik Nr 2c (22,50 kB)
Zal_2c.doc  

Załącznik Nr 3 (21,50 kB)
Zal_3.doc  

Załącznik Nr 4 (36,00 kB)
Zal_4.doc  

Załącznik Nr 5 (29,00 kB)
Zal_5.doc  

Załącznik Nr 6 (23,50 kB)
Zal_6.doc  

Załącznik Nr 7 (71,00 kB)
zal_7.doc  

Załącznik Nr 8 (20,50 kB)
Zal_8.doc  ------------------------------2004------------------------------

Tytuł

Zarządzenie Nr 33/2004 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janów" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach progrmu SAPARD

Data uchwalenia

2004-09-27

Obowiązuje od

2004-09-27

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 

Treść dokumentu i jego załączniki

treść (307,55 kB)
33_2004.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 32/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego uproszczonego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brochowie polegająca na wymianie okien i drzwi balkonowych

Data uchwalenia

2004-09-09

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 

Treść dokumentu i jego załączniki

treść (52,74 kB)
32_2004.pdf  Tytuł

Zarządzenie Nr 31/2004 w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Olszowiec, Wólka Smolana, Brochocin, Sianno" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD

Data uchwalenia

2004-09-07

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 


Treść dokumentu i jego załączniki

treść (81,61 kB)
31_2004.pdf  


Tytuł

Zarządzenie Nr 30/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej trybie przetargu nieograniczonego uproszczonego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego Śladów"

Data uchwalenia

2004-08-31

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 

Treść dokumentu i jego załączniki

Treść (51,46 kB)
30_2004.pdf  


Tytuł

Zarządzenie Nr 29/2004 w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Brochów sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Data uchwalenia

2004-08-09

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 

Treść dokumentu i jego załączniki

Sprawozdanie (60,00 kB)
Sprawozdanie_29_04.doc  

Treść (72,51 kB)
29_2004.pdf  

Załącznik Nr 1 (23,00 kB)
zalacznik_1.doc  


Tytuł

Zarządzenie Nr 28/2004 w sprawie przeniesienia części środków z rezerwy ogólenj budżetu gminy Brochów na 2004r. na renowację drogi uszkodzonej w czasie wylewu rzeki Bzury

Data uchwalenia

2004-06-28

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 

Treść dokumentu i jego załączniki

Treść (83,32 kB)
28_2004.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 27/2004 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Data uchwalenia

2004-05-25

Obowiązuje od

2004-05-25

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

zarządzenie Nr 27 (186,53 kB)
27_2004.pdf

Tytuł

Zarzadzenie Nr 26/2004 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Data uchwalenia

2004-05-17

Obowiązuje od

2004-05-17

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

treść zarządzenia (203,44 kB)
26_2004.pdf


Treść dokumentu i jego załączniki

treść zarządzenia (309,76 kB)
22_2004.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 25/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Olszowiec, Wólka Smolana, Brochocin, Sianno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD

Data uchwalenia

2004-03-31

Obowiązuje od

2004-03-31

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

treść zarządzenia (351,96 kB)
25_2004.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 24/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD

Data uchwalenia

2004-03-31

Obowiązuje od

2004-03-31

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

treść zarządzenia (237,00 kB)
24_2004.pdfTytuł

Zarządzenie Nr 22/2004 w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy Brochów na 2004r. otrzymanych dotacji na pomoc społeczną

Data uchwalenia

2004-03-31

Obowiązuje od

2004-03-31

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

treść zarządzenia (309,76 kB)
22_2004.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 21/2004 w sprawie przyjecia przez Wójta Gminy Brochów sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Data uchwalenia

2004-03-10

Obowiązuje od

2004-03-10

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 

Tytuł

Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie przyjęcia do realizacji układu wykonawczego budżetu gminy Brochów na 2004 rok

Data uchwalenia

2004-03-10

Obowiązuje od

2004-03-10

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

treść zarządzenia (169,74 kB)
20_2004.pdf


Treść dokumentu i jego załączniki

treść (22,50 kB)
21_2004.doc  

załącznik (60,50 kB)
zalacznik_21.doc

Tytuł

Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Data uchwalenia

2004-02-27

Obowiązuje od

2004-02-27

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

treść zarządzenia (192,67 kB)
19_2004.pdf


Tytuł

Zarządzenie Nr 15/2004 w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy w Brochowie

Data uchwalenia

2004-01-26

Obowiązuje od

2004-01-26

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 

Treść dokumentu i jego załączniki

treść (185,80 kB)
15_2004.pdf

Tytuł

Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Brochów

Data uchwalenia

2004-01-26

Obowiązuje od

2004-01-26

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

treść (122,19 kB)
16_2004.pdf


---------------------------2003-----------------------------


Tytuł

Zarządzenie Nr 14/2003 Wójta Gminy Brochów w sprawie projektu uchwały budżetowej.

Data uchwalenia

2003-12-15

Obowiązuje od

2003-12-15

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 


Treść dokumentu i jego załączniki

. (19,50 kB)
Zarzadzenie_14.doc

Tytuł

Zarządzenie Nr 13/2003 Wójta Gminy Brochów w sprawie wprowadzania zmian w wydatkach do budżetu gminy Brochów na 2003 r.

Data uchwalenia

2003-12-10

Obowiązuje od

2003-12-10

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 


Treść dokumentu i jego załączniki

. (21,00 kB)
Zarzadzenie_13.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 12/2003 Wójta Gminy Brochów w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Obowiązuje od

2003-10-29

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

. (19,50 kB)
Zarzadzenie_12.doc

Tytuł

Zarządzenie Nr 11/2003 w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Brochów sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

Data uchwalenia

2003-08-12

Obowiązuje od

2003-08-12

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

 Treść dokumentu i jego załączniki

. (22,50 kB)
Zarzadzenie_11.doc  

. (213,00 kB)
Zalacznik_do_zarzadzenia_11.doc

Tytuł

Zarządzenie Nr 10/2003 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data uchwalenia

2003-08-04

Obowiązuje od

2003-08-04

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 


Treść dokumentu i jego załączniki

. (20,00 kB)
Zarzadzenie_10.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 9/2003 w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy Brochów na 2003r. otrzymanej dotacji na zasiłki z pomocy społecznej

Data uchwalenia

2003-03-31

Obowiązuje od

2003-03-31

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

. (21,50 kB)
Zarzadzenie_9.doc

Tytuł

Zarządzenie Nr 8/2003 w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Brochów sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Data uchwalenia

2003-03-20

Obowiązuje od

2003-03-20

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 


Treść dokumentu i jego załączniki

Treść (21,50 kB)
Zarzadzenie_Nr_8.doc

Tytuł

Zarządzenie Nr 7/2003 w sprawie zasad wystawiania dowodów kasowych -wpłaty gotówkowe

Data uchwalenia

2003-03-20

Obowiązuje od

2003-03-20

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

. (20,00 kB)
Zarzadzenie_7.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 6/2003 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych gminy Brochów

Data uchwalenia

2003-03-10

Obowiązuje od

2003-03-10

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

. (19,50 kB)
Zarzadzenie_6.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 5/2003 w sprawie tworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Data uchwalenia

2003-02-24

Obowiązuje od

2003-02-21

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

. (27,50 kB)
Zarzadzenie_5.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 4/2003 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Data uchwalenia

2003-01-31

Obowiązuje od

2003-01-31

Status

uchylony

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

2

 


Treść dokumentu i jego załączniki

. (28,00 kB)
Zarzadzenie_4.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 3/2003 w sprawie przyjęcia opracowanego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Brochów na 2003 rok

Data uchwalenia

2003-01-10

Obowiązuje od

2003-01-10

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

. (20,00 kB)
Zarzadzenie_3.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 2/2003 w sprawie przyjęcia do realizacji układu wykonawczego budżetu gminy Brochów na 2003r.

Data uchwalenia

2003-01-10

Obowiązuje od

2003-01-10

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

. (31,00 kB)
Zarzadzenie_2.doc


Tytuł

Zarządzenie Nr 1/2003 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Data uchwalenia

2002-12-10

Obowiązuje od

2003-01-01

Status

obowiązujący

Źródło dokumentu

wójt

Rodzaj dokumentu

zarządzenie

Liczba stron

1

 Treść dokumentu i jego załączniki

. (31,50 kB)
Zarzadzenie_1.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-16 13:55:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 13:29:28
  • Liczba odsłon: 1022
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626551]

przewiń do góry