Brochów 16.05.2012r.

WÓJT GMINY

  BROCHÓW

            OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Brochów niniejszym informuje, że  dnia 16 maja 2012 r. na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:

 

·         działka Nr ewid. 173/1 o pow. 0,3300 ha  położona w miejscowości Wólka Smolana gmina Brochów,

           

            Z dniem 28.06.2012 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

            Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości mianowicie poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Wólka Smolana, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

         `                                              Wójt Gminy Brochów

                                                           Andrzej Fijołek

                                                                   (-)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-17 11:48:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-17 11:48:28
  • Liczba odsłon: 707
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629303]

przewiń do góry