*************************************


2019-11-29_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

***************************************

2019-11-20_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Gmina Brochów

Brochów 125,

05-088 Brochów

 

OGŁOSZENIE O ZA PYTANIU OFERTOWYM NA ZADANIE POD NAZWĄ „AKTYWNA TABLICA W SZOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LASOCINIE ORAZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ŚLADOWIE” realizowanego w ramach dotacji celowej (Część 85/14 - Rezerwa celowa poz. 26) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica"

 

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt. 8 ustawy jw.)

 

Gmina Brochów, Brochów 125, tel. 22 725 70 03, 22 725 70 51 ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Aktywna tablica w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie”

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 8 dni od dnia udzielenia zamówienia

Termin płatności: do 30 dni

Uprawniony do kontaktów z oferentami

Agnieszka Wieczorek- podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

w godzinach 8:30 do 15:00

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Aktywna tablica w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie” Nr postępowania: ZP.GN.273.11.2019

 

Termin składania ofert upływa 18.11.2019 r. o godz. 11.00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 r. o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego pok.      nr 15 (sala konferencyjna)

 

Kryteria oceny oferty:

Cena oferty                                                      60 %

Termin realizacji zamówienia oferty   40 %

 

                                                                                                Wójt Gminy Brochów

                                                                                                Piotr Szymański


zapytanie_ofertowe.pdf
08_11_2019_zal_nr_5_wzor_umowy.doc
08_11_2019_zal_nr_4_oswiadczenie_o_braku_konfliktu_interesow.docx
08_11_2019_zal_nr_2_specyfikacja_techniczna.docx
08_11_2019_zal_nr_3_formularz_oferty.doc
08_11_2019_zal_nr_1_lista_zakupow-szczegolowa_specyfikacja_zamowienia.docxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-08 16:54:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-29 16:01:28
  • Liczba odsłon: 799
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629265]

przewiń do góry