Brochów, dnia   11 stycznia 2013 r.        

WÓJT GMINY                                                                                   

BROCHÓW

woj. mazowieckie

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej". W szkołach podstawowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Oddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, nr umowy na dofinansowanie 380/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia 20. 09. 2012 r.

 

 

1. Zamawiający Gmina Brochów, Brochów 125, 05 - 088 Brochów

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Lp.

Nazwa produktu

Opis

Ilość sztuk

Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć

z zakresu matematyczno - przyrodniczego

1.

Budujemy szkielety brył

180 kolorowych kulek o średnicy 1,6 cm (każda kulka posiada 26 otworów); 180 patyczków o długości od 1,6 do 7,5 cm wykonane z solidnego tworzywa.

1

2.

Waga metalowa

Wymiar 14x17x40 cm., dokładność +/- 2,5 kg, maksymalna nośność 5 kg.

1

3.

Odważniki

Komplet odważników żeliwnych: 1x2000g, 2x1000g, 1x500g, 1x200 g, 2x100g.

Komplet odważników mosiężnych:

1x50g, 1x20g, 2x10g, 1x5g, 2x2g, 1x1g

2

 

 

 

 

 

 

Pomoce dydaktyczne do prowadzenia

zajęć z zakresu sportowo - wychowawczego

1.

Stół do tenisa stołowego

Solidny stół z blatem 19 mm do rozgrywek klubowych niższego szczebla i gry amatorskiej. Oba blaty na jednej konstrukcji jezdnej. Blat na ramie stalowej. Konstrukcja spodu z profili stalowych.

 

1

 

Piłki

Piłki do gry w piłkę nożną

10

Pomoce dydaktyczne do prowadzenia

zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

1.

Sygnalizator kontroli poziomu hałasu

Urządzenie pozwala zaprowadzić i egzekwować dyscyplinę w klasie bez bezpośredniego udziału nauczyciela, co działa na uczniów mobilizująco. Sygnalizator jest przenośny - można ustawić go na stoliku lub zawiesić na ścianie.  
Wymiar 14 x 44 x 11 cm.

1

Pomoce dydaktyczne do prowadzenia

Zajęć z zakresu języków obcych - języka angielski

1.

Irregular Verbs

Plansza dwustronna - 120x160cm

1

2.

Plansze interaktywne 2.0

Plansze interaktywne 2.0. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6

1

3.

Season of the Year

Plansza jednostronna

1

4.

The English Alphabet  

interaktywny program edukacyjny

1

Pomoce dydaktyczne do prowadzenia

  Zajęć z zakresu ICT

Technologii informacyjnych i komunikacyjnych

1.

Informatyka. Plansze interaktywne 2.0. Szkoła podstawowa klasy 4-6 CD ROM.

Plansze interaktywne z informatyki dla szkoły podstawowej składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych.  

1

2.

Język angielski - ALFABET - program interaktywny/

Program do współpracy z tablicą interaktywną, do poznania podstawy prawideł angielskiej wymowy i brzmienia. Uzupełniony praktycznymi ćwiczeniami, wzbogacony o dźwiękowe nagrania wymowy.

1

 

Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia odbioru. Miejsce dostawy- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie, Śladów 101,   05-088 Brochów.

 

 

 

3. Termin wykonania zamówienia –

od 21 stycznia 2013 r. do 25 stycznia 2013 roku.

 

4. Kryteria wyboru

Przyjęte kryterium oceny

100% cena

 

5. Wymagane dokumenty:

  • Oferta (stanowiąca załącznik nr 1).
  • Kosztorys ofertowy (stanowiący załącznik nr 2)

 

 

 

 

 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

  Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem "Pomoce dydaktyczne - Umowa nr 380/ES/ZS/D-POKL/12” do dnia 18 stycznia 2013 r. do godz. 12.00 w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Brochowie, Brochów 125, pok. 35,               05 - 088 Brochów (budynek Urzędu Gminy w Brochowie).

 

7. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3.

 

 

   

Wójt Gminy Brochów

Andrzej Fijołek 

 

 

formularz_ofertowy_1.doc

kosztorys_ofertowy_380_1.doc

umowa_oferta_1.doc

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-11 14:03:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-11 14:08:41
  • Liczba odsłon: 721
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612193]

przewiń do góry