Brochów, dnia 05.12.2016r.

 

ZG/005/2016

 

 PROTOKÓŁ

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie pn.: „Zakup wozu asenizacyjnego ” dla GZGK w Brochowie, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Kutno” AGROHANDEL” Woźniaków 19a 99-300 Kutno Woj. Łódzkie

PPHU „AGROL” Karolina Piotrowska. Wróblewo 76 06-540 Radzanów.

Grupa Marco-Polo Sp. zo.o. sp.k. Poniatowo ul. Zwycięstwa 2c 09-300 Żuromin

 

 

 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Kutno AGROHANDEL Woźniaków 19a 99-300 Kutno, woj Łódzkie, która wynosi 33 579 zł brutto i spełnia wszystkie wymogi zamawiającego.

 

 

Kierownik GZGK

 Artur Krawczyk******************************************************

Brochów, 18.11.2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE1. Zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienie publiczne: Zakup wozu asenizacyjnego

2. Opis przedmiotu zamówienia:


Dostawa do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, Brochów 125,

05-088 Brochów WOZU ASENIZACYJNEGO


Dane techniczne wozu asenizacyjnego:

 • Pojemność: 6000 l

 • Wydajność kompresora: min. 5000 l/min

 • Maksymalny czas napełniania: max 6 min

 • Konstrukcja wozu ramowa jednoosiowa

 • Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wzmocniony o grubości nie mniejszej niż 5 mm

 • Otwierany tylni właz

 • Manowakuometr

 • Zasuwa tylna 4'' otwierana hydraulicznie

 • Dwa króćce po lewej i prawej stronie

 • Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowego i podciśnieniowego

 • Wąż ssący 4'' o długości min. 6m z koszem ssącym

 • Wskaźnik napełniania

 • Króciec spustowy

 • Błotniki kół

 • Instalacja oświetlenia wymagana przez przepisy ruchu drogowego ( 12 V)

 • Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedno- lub dwu przewodowa

 • Ogumienie 550/60 x 22,5

 • Odpowiedni do pracy z ciągnikiem MTZ 82

 • Świadectwo homologacyjne – umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych

 • Zasuwa boczna 4'' otwierana mechanicznie

 • Odolejacz

 • Mechanicznie regulowana stopka podporowa3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

4.Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:

Artur Krawczyk, e-mail: a.krawczyk@brochow.pl tel. 512-156-693

5.Kryteria wyboru ofert: cena6. Do oferty należy załączyć:


1) oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia warunki określone

w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. u. Z 210r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);


7. Warunki gwarancji (jeśli dotyczy): 24 miesiące

8. Miejsce i termin złożenia/ przesłania ofert: ofertę należy złożyć/ przesłać do dnia 02.12.2016r., do godz. 16:00 za pomocą usług kurierskich, Poczty Polskiej, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, lub poczty elektronicznej na adres a.krawczyk@brochow.pl lub gzgk@brochow.pl

9. Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione,

a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyn.

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

….................................

( miejscowość, data)

….......................................

(pieczęć oferenta)OFERTA

Na zakup wozu asenizacyjnego1.Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29b stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)2. Oferuję realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie z dnia................ za kwotę:


netto : …................. PLN (słownie: .......................................................................................)podatek VAT.........%- …............ (słownie: …...................................................................................)


cena brutto: …...................... ( słownie: …...........................................................................................)


3. Załączniki do oferty: ( jeśli dotyczy)

..............................................
…................................dn...................... ….............................................

(Wykonawcy) (pieczęć i podpis)Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Krawczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-18 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-05 14:26:37
 • Liczba odsłon: 805
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630804]

przewiń do góry