BP.6733.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 16 stycznia 2012r.
Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji
kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )
                                                       
z a w i a d a m i a m

że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin 
w dniu 16.01.2012r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne  
Decyzja Nr 2/2012  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego napięcia, słupowej napowietrznej stacji transformatorowej, napowietrzno-kablowej linii  niskiego napięcia w miejscowości Przęsławice w gminie Brochów
wywieszono na 14 dni na:
1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów
2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Przęsławice

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-20 20:35:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-20 20:35:52
  • Liczba odsłon: 640
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623735]

przewiń do góry