/pliki/brochow/2020-12-23 odpowiedź na zapytanie_20201224100910.docx

/pliki/brochow/2020.12.23._informacja_z_otwarcia_ofert.docx


Brochów dnia 11.12.2020 r.

GMINA BROCHÓW

ZP.273.32.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie II ”

realizowanego w ramach projektu pt. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:

 

Gmina Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

 

Tel. 22 100 25 99

Email: gmina@brochow.pl www.brochow.pl

 

NIP 837 169 27 23    REGON 015891220

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-11 14:52:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-24 10:09:33
  • Liczba odsłon: 471
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613073]

przewiń do góry