Gmina Brochów

05-088  Brochów

powiat Sochaczew, woj. mazowieckie

NIP 837–169–27-23

Brochów, dnia  16.09.2016 r.

 

OŚ.271.7.2016

 

 

 

OGŁOSZENIE

o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”.

 

  Wójt Gminy Brochów działając jako zamawiający w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8 ustawy) na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice” zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, a mianowicie :

1.    IGO Spółka z o.o.

40 – 053 Katowice

ul. Barbary 21a

 

- cena brutto oferty: 29 889,00 zł,

- termin wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko od dnia podpisania umowy do dnia 02.06.2017 r.,

- posiadane doświadczenie: wykazano wykonanie 3 raportów o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko.

  Liczba przyznanych punktów:     

              a) wskaźnik ceny A                             - 90,00

              b) wskaźnik terminu B                        -   6,00

              c) wskaźnik doświadczenia C             -   2,00

             Ogółem liczba przyznanych  punktów – 98,00

 

2.    Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska

,BIPROWODMEL” S.p. z o.o

            60 – 577 Poznań

            ul. Dąbrowskiego 138

 

            - cena oferty brutto: 49 200,00 zł,

- termin wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko od dnia podpisania umowy do dnia 14.07.2017 r.,

- posiadane doświadczenie: wykazano wykonanie 2 raportów o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko.

 

  Liczba przyznanych punktów:     

              a) wskaźnik ceny A                             - 54,68

              b) wskaźnik terminu B                        -   0,00

              c) wskaźnik doświadczenia C             -   0,00

             Ogółem liczba przyznanych  punktów – 54,68

 

 

  

 Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 1 firmy IGO Spółka z o.o., 40 – 053 Katowice, ul. Barbary 21a, która uzyskała najwyższą ilość 98,00 punktów z ceną brutto 29 889,00,00 zł .

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć  złotych.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej  oferty.

 

 

 

 Wójt Gminy Brochów

                                                                                                   mgr inż. Piotr Szymański

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-16 14:16:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-16 14:16:39
  • Liczba odsłon: 682
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629251]

przewiń do góry