Brochów 14.01.2011r.

O g ł o s z e n i e - I

                Wójt Gminy Brochów ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości       (2 działek) położonych we wsi Tułowice gm. Brochów

                Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2011r o godz.113o (poniedziałek– sala konferencyjna -parter) Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: Uchwały Nr XXI/114/2000 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2000r.

2.Forma nabycia: własność.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości : możliwy po przeniesieniu własności.

4. Z dniem 7 stycznia 2011r upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt1 i pkt2.ustawy o gospodarce nieruchomościami - brak wniosków.

5. Wadium określone w pkt. 6.I.c, należy wpłacić w PLN najpóźniej do

  15 luty 2011r. na konto Urzędu Gminy Brochów Spółdzielczy Bank Ogrodniczy Warszawa Filia Brochów 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. Dane o nieruchomości:

KW Nr  PL1O/00026114/4

I.       działka nr 147/7 i 147/9 obręb: Tułowice o łącznej powierzchni 9571 m2

·         działka nr 147 /7 pow. 3293 m2

·         działka nr 147 /9 pow. 6278 m2

 

Dopuszcza się oddzielny zakup w/w działek

   a) cena 248.088,00 zł (wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego + koszt wyceny), która stanowi również - cenę wywoławczą : 248.088,00 zł – w przypadku zakupu  obu działek,

·         cena wywoławcza dla działki Nr ewid.  147/7:   85.357,22 zł

·         cena wywoławcza dla działki Nr ewid.  147/9:   162.730,79 zł

   b) postąpienie : min. 2480,9 zł czyli 1 %  ceny wywoławczej, w przypadku zakupu  obu działek:

·         postąpienie w przypadku działki Nr ewid. 147/7:            min. 853,6 zł

·         postąpienie w przypadku działki Nr ewid. 147/9:            min. 1627,3 zł

   c) wysokość wadium : 12.404,00 zł czyli 5 %  ceny wywoławczej, w przypadku zakupu  obu działek:

·         wadium dla działki Nr ewid.147/7:          4300,0 zł

·         wadium dla działki Nr ewid.147/9:          8200,0 zł

d) przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona:

·         w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej (utwardzonej asfaltem);

·         w strefie bez żadnego zagrożenia ekologicznego;

·         w dość bliskim sąsiedztwie rzeki Bzury i dużego kompleksu leśnego – Puszczy Kampinoskiej;

·         możliwość uzbrojenia z blisko położonych przyłączy (wodociąg, kanalizacja i energia elektryczna).

Kształt i wzajemne usytuowanie działek stanowiących przedmiotową nieruchomość powodują, że mogą być one zagospodarowane jako jeden zwarty kompleks. Walory te, predysponują tą nieruchomość do zakwalifikowania na cele zgodne z ustaleniami miejscowego „Studium”.

 

Uwaga: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zawarcie aktu notarialnego kupna-sprzedaży na własność, w terminie  21 dni od daty podpisania protokołu przetargu.

                W przypadku gdy nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Brochów może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium przepada.

                Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod tel.

(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w.16 pokój 25

lub

(0-22) 725-71-77  Wójt Gminy Brochów.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-14 11:32:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-14 11:32:12
  • Liczba odsłon: 722
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623807]

przewiń do góry